Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kancian, Peter (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Diplomová práce se zabývá analýzou montážní linky 1 ve společnosti DZ Dražice s cílem eliminace plýtvání, snížení nákladů, zvýšení efektivity. V práci jsou představeny jednotlivé techniky analýzy a normování práce, metody ...
 • Drahoňovská, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Osm obrazů tvoří sérii barevných kompozic, které vycházejí z předešlých studií králičích postav a hlav. Součástí diplomové práce je i autorská kniha, která mapuje průběh práce a vrstvení.
 • Huněk, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá návrhem postupů a tvorbou konkrétní implementace vyhodnocování prostorových dispozic pánve. Jako zdroj původních dat je v této práci uvažován předem definovaný CT řez předem vyexportovaný z formátu ...
 • Botka, David (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá metodou redukce hluku se zaměřením na mobilní telefony. Navržený systém používá k odhadu okolního hluku banku předem připravených target cancellation filtrů (CF), které při dodržení určitých podmínek potlačí ...
 • Nováková, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  The objective of the assignment is self-rehabilitation center of the wider plant. The thesis will enter a separate formulation, analysis of the current status and urban-architectural solution chosen territory.
 • Pacltová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The theoretic part of the study focuses on a typical problem in nursing is the care of patiens after amputation. It describes therapy possibilities, rehabilitation and rehabilitation nursing. The research part defines ...
 • Veselý, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This work deals with the measurement and calculation of the heat recovery exchanger. This is a multi-plate and plate heat recovery heat exchanger with cross flow of work materials are also included numerical models used ...
 • Hrubešová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se analyzuje kauzy osob souzených za udavačství u Mimořádného lidového soudu v Litoměřicích v letech 19451948. První část práce vznikla syntézou odborné literatury, charakterizuje mezinárodní souvislosti, ...
 • Šťastný, Vítězslav
  Diplomová práce je zaměřena na roli mateřského jazyka ve výuce angličtiny u žáků se specifickými poruchami učení na druhém stupni základní školy. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda je pro tuto skupinu žáků vhodné úplné ...
 • Paleček, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání a rozpoznávání vzorů v obraze. V její první části byla vytvořena rešerže metod, která popisuje současný stav této problematiky. Algoritmy jsou zde rozděleny do tří skupin na ...
 • Palečková, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je návrh postupu pro vytvoření procesu rozvoje a vzdělávání atím i inovaci celého systému rozvoje lidských zdrojů ve vybrané společnosti s mezinárodníčinností. První část práce se zabývá ...
 • Kredba, Jan
  Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace řídicí jednotky senzorického subsystému, určeného zejména pro semiautonomní a autonomní průzkumné roboty či stále častěji v logistice nasazované autonomní vozíky. Pro ...
 • Vaněk, Tomáš
  Hydrolyzovaná nanovlákenná vrstva polyamidu 6,6 by pro svůj velký specifický povrch, mechanické, chemické a fyzikální vlastnosti měla být velice dobrým nosičem pro imobilizaci enzymů. Práce se zaměřuje na vytvoření kvalitní ...
 • Vaněk, Tomáš
  Práce se zabývá inteligentní elektroinstalací s využitím řídicího PLC systému Tecomat Foxtrot od společnosti Teco a.s. Soustředí se na průmyslové inteligentní budovy a řeší dokumentaci elektrických rozvodů s dodržením ...
 • Kopal, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Bakalářská práce se zabývá využitím programovatelného logického automatu od firmy Siemens pro řízení vícerozměrového systému, kterým je tepelná soustava tvořená dvěma vstupy a dvěma výstupy. V bakalářské práci je čtenář ...
 • Lukáš, Jiří
  Fojtka je malá udolní vesnice v Jizarských horách. Na jižním svahu je pastvina, lemovaná lesem. Cílem je navrhnout a realizovat objekt stodoly, salaše, který bude aktivní součástí pastviny a fojtecké krajiny.
 • Klein, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku komprimovaného snímání a jednopixelové kamery. Jejím cílem je vytvořit co nejefektivnější systém pro sběr požadovaných parsků světla do jednoho bodu, odkud je optickým ...
 • Wojaczek, David (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Scénografie jako specifický způsob myšlení o vztahu člověka a prostoru, uskutečňované v daném čase, má v životě člověka smysl pouze tehdy, když odstoupí od formy svého vnějšího, povrchního vizuálního projevu, ke své podstatě, ...
 • Müllerová, Barbora
  The master thesis deals with the relation between self-evaluation and developing professional competences of teacher students. Key concepts such as the profession of a teacher, professional competences, professional ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account