Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pujmanová, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Víno je dominantním prvkem krajiny, rostlina kopírující zvlněný terén v pravidelných linkách dodává pocit harmonie a řádu. Je symetrii v jinak organické přírodě. Utváří krajinu. Krajinu přetvořenou člověkem. Řádky dodávají ...
 • Hůla, Antonín
  Diplomová práce se zabývá urbanisticko-architektonickým řešením lokality zaniklé obce Skoky u Žlutic, významného barokního poutního místa postiženého poválečným odsunem původních obyvatel a výstavbou přehrady. Cílem ...
 • Hladíková, Tereza
  Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout čtenáři informace o tom, jaký obraz o učiteli a jeho profesi je vytvářen současným denním tiskem v ČR. Obraz je prezentován na základě sběru dat z vybraného deníku z činnosti ...
 • Skalník, Martin
  Práce se zabývá vznikem inovativního zavazadla sportovního charakteru s názvem Binder. Díky své konstrukci Binder vytváří novou kategorii mezi zavazadly, konkrétně batohy a ledvinkami. Cílem dlouhodobé činnosti bylo jak ...
 • Chumlen, Matěj
  Tato práce řeší všeobecný problém čekání ve frontě. Cílem práce je navrhnout systém, který na základě obrazové informace z videozáznamu fronty odhadne čekací dobu zákazníka. Tento problém byl řešen za pomoci objektového ...
 • Kubíková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá optickým senzorem ABIS II, konkrétně využitím tohoto zařízení při kontrole lisovaných dílů ve ŠKODA AUTO a.s. V této práci je představena problematika kontroly výlisků a v první části jsou ...
 • Rosický, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tématem bakalářské práce je optimalizace magnetického pole čidla elektromagnetického průtokoměru. Úvodní čtyři kapitoly jsou věnovány teoretickému rozboru dané problematiky, tedy magnetickému poli, principu elektromagnetických ...
 • Huněk, Martin
  Cílem práce je asistovat ve výzkumu prováděném na Technické univerzitě v Liberci pro koncern VW. Hlavním úkolem je vyvinout software pro optimalizaci návrhu NiTi senzorů. Tento software musí být schopen poskytnout tyto ...
 • Ulrich, Tomáš
  Obecným problémem dneška je vyřešení otázky všudypřítomného hluku, který je velmi obtížné pohlcovat v oblasti nízkých frekvencí zvukového vlnění. Neboť je z principu potřeba materiálu velké tloušťky. Pohltivá sendvičová ...
 • Vele, Lukáš
  Práce se zabývá optimalizací kaskády kondenzačních kotlů. V teoretické části jsou rozebrány běžně užívané kotle a jejich základní vlastnosti. Dále jsou zde popsány regulační strategie řízení kaskády kotlů a jejich možná ...
 • Polák, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, výzkumem a optimalizací vlastností strukturovaných optických svazků. V rámci úvah o optimalizaci je navrženo několik generátorů strukturovaných svazků. Každý je optimalizovaný na ...
 • Úradníková, Lucie
  Tématem této diplomové práce je Optimalizace interní komunikace. Práce se zabývá, jak nejefektivněji optimalizovat stávající komunikační návyky a toky informací ve výrobním podniku o tisíci zaměstnancích. Pro analýzu interní ...
 • Kupec, Pavel
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření metodické příručky pro organizátory inovativní formy orientačního běhu především na základních a středních školách. Inovace spočívá ve využití mobilní aplikace iOrienteering za ...
 • Řezníčková, Zdeňka
  Práce se zabývá osobností českého cestovatele a botanika A. V. Friče. Představuje Fričův přínos českému kulturnímu prostředí, jeho úlohu v získávání nových poznatků pro řadu vědních disciplín. Pojednává o východiscích ...
 • Dlouhý, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi permanentních magnetů, materiály, ze kterých jsou vyrobeny, jejich využitím v praxi a vzájemnou interakcí mezi magnety a jejich okolím. Teoreticky zpracovává jev vzniku magnetického ...
 • Matoušová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The presented bachelor's thesis deals with persecuting members of the Liberec convention of the Franciscans in the 80's of the 20th century. Based on an analysis of archival sources, samizdat and exile periodicals and ...
 • Hradilek, Adam
  V letech 1938-1939 došlo k opětovnému převzetí kontroly nad územím Podkarpatské Rusi ze strany Maďarska. Následná intenzivní maďarizace, represe vůči místnímu obyvatelstvu, sílící antisemitismus a odvody do maďarské armády ...
 • Sehnoutková, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá problematikou pěveckých činností v hodinách hudební výchovy na prvním stupni ZŠ, především fakty o hlasovém a intonačním výcviku. Je zde uvedeno, čemu by měli pedagogové věnovat pozornost a úsilí ...
 • Horák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plazmových modifikací povrchů exponovaných dílů plánovaných jaderných elektráren. Teoretická část se zabývá rozdělením jaderných reaktorů současných a budoucích a také přehled ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account