Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kalát, Michael
  V rámci této diplomové práce byla testována odezva senzorů založených na zlatých a stříbrných nanočásticích funkcionalizovaných beta-cyklodextrinem (beta-CD) na 13 biologicky aktivních látkách a třech bakteriálních druzích. ...
 • Nejedlo, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace nanostrukturovaných materiálů v problematice uchovávání elektrické energie. Z širokého portfolia aplikačních směrů je práce zaměřena zejména na uplatnění nanovlákenných ...
 • Havlíček, Karel
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vysvětlit a dokázat možnost přípravy nanovláken se specifickými magnetickými vlastnostmi. Teoretická část je zaměřena především na vysvětlení obecných pojmů spojených s přípravou, ...
 • Kysela, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The subject of my thesis is a set of abstract, auto-generated drawings, which represents the top of my six months work on the field of generated art. My paintings embody one of the elementary positions of generated art, ...
 • Denk, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tématem této bakalářské práce je navazování nedifraktujícího svazku do optického rezonátoru. Jako nedifraktující svazek je v tomto případě uvažován besselovský-gaussovský svazek generovaný pomocí axiconu, do kterého vstupuje ...
 • Mitrová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na nádorové onemocnění varlat u mužů v aktivním neboli v reprodukčním věku, který se pohybuje v rozmezí zhruba 15-49 let. Cílem kvantitativního výzkumného šetření bylo zjistit, zda jsou ...
 • Pechanová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Koncepce trasy vysokorychlostní železnice Praha - Dresden předpokládá vybudování nového nádraží v Ústí nad Labem. Práce prověřuje jeho navrženou polohu a zpracovává studii nového nádraží v bodě křížení tratí, v bezprostředním ...
 • Tůmová, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  The settlement Maervoll is located on the island Vestvaegoy, archipelago Lofoten, Norway. Horizon of the deep fjord, is created by mountain ranges Himmeltindan and Horgtinden. The access to the valley is possible through ...
 • Šáfr, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem práce je návrh a realizace 3D tiskárny s ohledem na její původní stav. Zaměřuje se především na vytlačovací hlavu a řízení technologie FDM pro tisk z minimálně dvou materiálů. Práce obsahuje rešerši dostupných řešení, ...
 • Brant, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Obsahem této diplomové práce je seznámení s robotem Robotino od firmy Festo a současným stavem problematiky návrhu univerzálního komunikačního protokolu pro mobilní roboty. V první části této práce seznámím čtenáře s mobilní ...
 • Čermák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  V této diplomové práci představuji tvorbu mobilního robota, který je schopen pohybu a orientace v prostoru, reaguje na základní hlasové povely a simuluje lidskou řeč.
 • Novák, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-27)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a technickou realizací experimentálního robotu TulBot. Práce zahrnuje rovněž i návrh a realizaci ovládacího softwaru, který by umožnil základní autonomní navigaci robota, a ...
 • Linhart, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat elektroniku pro adaptivní tlumení přenosu vibrací v širokém frekvenčním pásmu pomocí piezoelektrického aktuátoru. Tlumení vibrací je realizováno využitím principů semiaktivní ...
 • Šeps, Ladislav (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The goal of this work was the design and implementation of software platform for teaching signal processing algorithms with the possibility of visualizations and implementation of basic modules for demonstrating program ...
 • Bubla, Viktor (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Práce se zabývá vývojem analyzátoru kvality elektrické energie třídy A definovaného v normě ČSN EN 61000-4-30. V teoretické části je předložen výtah z nejvýznamnějších norem definujících požadavky na analyzátory kvality ...
 • Vitouš, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato zpráva popisuje návrh informačního systému pro bezpečnostní agenturu. Primárním cílem práce bylo navrhnout protokol pro komunikaci mezi centrálou bezpečnostní agentury a bezpečnostními ústřednami nainstalovanými v ...
 • Taich, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby z vytvrditelných fotopolymerů, a to hlavně za pomoci 3D DLP tiskáren. Technologie aditivní výroby DLP je v práci charakterizována a členěna podle různých kritérií. ...
 • Roháč, Jakub
  Diplomová práce pojednává o řezání trubek na CNC stroji pomocí laserového paprsku. V první části jsou přiblížena již existující řešení, v druhé části je navrženo a popsáno vlastní řešení. Pro zjednodušení návrhu je jako ...
 • Svoboda, David (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The topic of my thesis is a fabrication facility design that would make non-woven fabric formed nanofibers produced firmly fixed filter element. This work deals withwhat the best possible alternative solutions. In the first ...
 • Kracík, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá návrhem nadzvukového aerodynamického tunelu. Tunel se skládá z experimentálního variabilního měřicího prostoru a nové koncepce ejektoru. U měřicího prostoru je uvažováno s nadzvukovými tryskami pro ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account