Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ross, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Jak navrhnete landmark, aby nesplýval s okolní výškovou zástavbou, hodil se do Miami a byl dobře zapamatovatelný? Mé analýzy vedou ke zjištění, že nejzapamatovatelnější a nejpopulárnější landmarky jsou přírodní úkazy, ...
 • Pušová, Alena
  Cílem bakalářské práce je popsat rozdíl v užití španělských ukazovacích zájmen este, ese a aquel (tento, ten, tamten). Učebnice uvádějí pravidla, jak používat tyto determinanty a práce se zaměřuje na hledání konkrétnějších ...
 • Havelka, Ondřej
  V této bakalářské práci je zkoumána syntéza nanoklastrů železa, které jsou produkovány pomocí metody laserové syntézy. Syntetickýpřístup spočívá ve zmenšování velikosti železných mikročástic účinkem fototermálního vypařování ...
 • Štullerová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce Literatura jako prostředek multikulturní výchovy na ZŠ vytváří komplexní výukový materiál podporující zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova do hodin literatury především na 2. stupni základní ...
 • Ross, Petra
 • Pokorná, Michaela
  Diplomová práce se zabývá mapováním hodnotových toků. Předmětem práce je charakteristika hodnotových toků materiálových i informačních v souvislosti s využitím jedné z logistických metod štíhlé výroby, kterou je právě ...
 • Sedláček, Vojtěch
  Cílem práce je charakterizovat kulturní vývoj masky na území evropského kontinentu. Práce se zaměřuje na masku z hlediska kulturního významu v jednotlivých historických etapách od pravěku až po současnost. Je popsán vztah ...
 • Mračková, Veronika
  In my diploma thesis I focus on how to convey mathematics to pupils in primary schools. The theoretical part deals with the Framework Education Programme for Basic Education and key competences which are used in math classes ...
 • Hujer, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce je zaměřena na popis chování kavitační bubliny v blízkosti stěny. V úvodu jsou vysvětleny jev kavitace a známé způsoby interakce kavitační bublinky s pevnými povrchy. Jsou zde zmíněny možné způsoby generování ...
 • Lipanská, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření dvou pracovních listů pro Guggenheimovo muzeum v Bilbau, určených především pro zahraniční veřejnost, jež nepoužívá španělštinu jako svůj mateřský jazyk. První část se věnuje funkci ...
 • Pokorný, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  This is a proposal for a mosque and an Islamic community center in Tirana Albania. Entering the thesis is based on an international architectural competition launched by the capital of Albania's Tirana Mayor Edi Rama. It ...
 • Kubátová, Barbora
  Hlavním cílem práce bylo sestavení metodické příručky pro výuku slackline. Dílčími cíli bylo definování slackline a vytvoření obsáhlého fotomateriálu ilustrující sepsané metodické postupy. Součástí práce jsou kapitoly ...
 • Svačinová, Marcela (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Hlavním tématem bakalářské práce je vytvoření metodického materiálu pro netradiční sportovní hry lakros a ogo pro žáky druhého stupně základních škol. Teoretická východiska práce se zabývají pohybovou aktivitou, která je ...
 • Cinke, Jan
  Téma bakalářské práce se zaměřuje na využití metod GIS pro správu, analýzu a sdílení hlukových dat. V teoretické části je nejdříve rozebrána teorie tvorby datového modelu a analytické možnosti GIS, které jsou popsány jak ...
 • Prouzová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Popis interakcí mezi nanočásticemi navzájem a také prostředím, ve kterém se nacházejí, je základním krokem pro jejich úspěšnou aplikaci, ať se jedná o jakoukoli oblast využití. Součástí této bakalářské práce je rešerše ...
 • Šafařík, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření podobnosti evropských jazyků v jejich psané a mluvené formě. Pro měření podobnosti v mluvené formě se práce zaměřuje pouze na slovanské jazyky. Práce začíná teoretickým úvodem do ...
 • Exner, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  V modelech proudění podzemních vod jsou často zahrnuty rozsáhlé oblasti, vůči kterým se zdroje jeví jako bodové. Příkladem může být území s hydrogeologickými vrty či území, kde probíhala důlní činnost. Rozloha oblasti ...
 • Karnet, Michael (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Astronomie je vědní disciplína, která se setměním upíná svou pozornost na hvěznou oblohu. To minimum světla, které v tu dobu dopadá na povrch země, má klíčovou hodnotu. Budova se má nacházet v poušti Atacama. Nastává zde ...
 • Hlaváček, Jaroslav
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu mezipředmětových vztahů v předmětech Výchova k občanství a Dějepis na druhém stupni základních škol, a to na pozadí výchovně-vzdělávacích cílů v rámcově vzdělávacích plánech pro ...
 • Savelov, Maxim (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice spojené se syntézou křemičitých mezoporézních materiálů. Jsou zde popsány základní principy přípravy, funkcionalizace a zásady sledování sorpčních vlastností mezoporézních ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account