Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Seidl, Jan
  Diplomová práce se zabývá popisem chování kavitační bublinky v blízkosti pružnéstěny, která v experimentech představuje lidskou tkáň. Chování bublinky jeposuzováno pro různé vzdálenosti bublinky od pružné stěny a různé ...
 • Jiřiček, Václav (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá kavitací ve vodních čerpadlech. V úvodu práce je proveden základní popis vzniku kavitace a jejího negativního působení na konstrukční materiály hydrodynamických zařízení. Další část ...
 • Hrníčková, Ema
  Účelem diplomové práce je transformace bývalé továrny na výrobu keramiky v malebné italské obci Laveno-Mombello. Ta se rozkládá na břehu jezera Maggiore, v těsné blízkosti švýcarských hranic a na úpatí Lombardských Alp. ...
 • Lengál, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku sociálního klimatu školní třídy. Pro výzkum byly vybrány dvě školy sekundárního stupně vzdělávání. Testováni byli žáci ve druhých a třetích ročnících těchto škol a jejich třídní ...
 • Rolečková, Jana
  Diplomová práce pojednává o problematice kombinatoriky na prvním stupni základních škol. Je zaměřena na tvorbu souboru didaktických her, které rozvíjejí logicko-kombinační myšlení, podněcují vlastní poznávací aktivitu žáků ...
 • Kredba, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je komplexní řídicí systém mobilního robotu HEXOR(R) II, především jeho rozšíření o nové metody navigace a celkové zvýšení jeho funkcionality. Aby toho bylo možné dosáhnout, byl upraven jak ...
 • Vašata, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat zařízení na výrobu vlákna z termoplastického materiálu pro 3D tiskárny. V práci jsou popsány možné návrhy konstrukcí pro rozdílné typy termoplastických materiálů a různé teplotní ...
 • Šorf, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí 2K vstřikovací formy pro vybraný plastový díl. První část (rešeršní část) popisuje teoretické znalosti o procesu vstřikování včetně vícekomponentního vstřikování a ...
 • Riegr, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí modelu navíjecího stroje pro navíjení cívek digitálním vinutím, teoretickým rozborem digitálního vinutí a tvorbou algoritmu pro tento typ vinutí. Konstrukční návrh je založen na aplikaci ...
 • Hloucal, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí pásového podvozku pro invalidní vozík. V rešeršní části je stručně popsána historie invalidních vozíků a následně rozebrána používaná řešení pásových podvozků invalidních vozíků, ...
 • Tauchman, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This diploma thesis deals with design of CNC prototype machine, which will be used for metal sheets laser cutting at the Department of manufacturing systems. Construction of machine frame made of aluminum profiles, and ...
 • Sieber, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce pojednává a konstrukčním návrhu stávajícího rámu, který je potřeba k pootáčení kartuše v zařízení pro analýzu DNA. Práce bude také zaměřena na pevnostní kontrolu rámu. Návrh bude proveden pro zatížení ...
 • Plachý, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem této bakalářské práce je prostudovat současné způsoby regulace a redukce tlaku vzduchu, a poté navrhnout a prakticky realizovat vlastní regulátor výstupního tlaku zásobníku vzduchu. Zařízení má za úkol udržovat ...
 • Baťka, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí rotoru u laboratorní centrifugy určené pro medicínskou diagnostiku. Podstatou práce je návrh rotoru s kyvetami, které jsou rotačně uloženy, což umožňuje jejich kyvný pohyb a ...
 • Češková, Martina
  Tato práce se zabývá konstrukcí dílů a forem pro technologii vstřikování, zejména zásadami návrhu dílů pro vstřikování, obecným postupem návrhu formy a jejích jednotlivých součástí. Popisuje strukturu a použití termoplastických ...
 • Král, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem diplomové práce Konstrukce vstřikovací formy pro zpracování silikonů je navrhnout silikonový výrobek a pro tento výrobek zkonstruovat vstřikovací formu se shodou zásad vstřikování technologií LSR. Zvolený výrobek je ...
 • Fryc, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem uložení mlhového světlometu v přední části vozidla. Plastové součásti jsou navrženy s ohledem na funkci, design, montáž, vyrobitelnost a technologické zásady vstřikování ...
 • Kulič, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The objective of this bachelor´s thesis is to find new feeding system for specified part. There is made a brief description of some current feeding systems and their parameters, especially in the domain of assembly automats. ...
 • Kýčková, Jana
  Diplomová práce poukazuje na možnosti podpory žáků učitelem za využití systemického přístupu. Teoretická část seznamuje s metodou systémické práce a jejím využitím při práci učitele se žákem a jeho rodinou, vymezuje základní ...
 • Hyblerová, Kateřina
  Diplomová práce "Kostel sv. Vavřince v Tatobitech" se zabývá popisem kostela sv. Vavřince a církevní historií obce Tatobity. První část se věnuje kritice literatury a pramenů. Následuje kapitola, která popisuje exteriér a ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account