Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lacina, Adam
  Každé město by mělo mít svůj ideální plán, plán krásný a smělý. Metu na kterou by mohlo dosáhnout a za kterou se už skrývá město jiné, snad lepší, snad silnější. Čeká mě hledání úhelných kamenů místa a pro tento úkol jsem ...
 • Nečásek, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí rychlého a přesného nízkofrekvenčního impedančního analyzátoru. Úvod pojednává o možných přístupech k měření impedance a ke konstrukci přístroje, zejména na jejich vhodnost pro ...
 • Roško, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním zvukového signálu - konkrétně algoritmem pro redukci šumu využívající dvou mikrofonů a banky předem naměřených target cancellation filtrů. Je zde vysvětlena funkce tohoto algoritmu, ...
 • Dittrich, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývá obecnou problematikou implementace protokolu IPv6 do domácích směrovačů. Pozornost je věnována příčině přechodu na nový protokol a stavu implementace v nejprodávanějších domácích směrovačích v ...
 • Blavka, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  V úvodu této práce se věnuji způsobům zpracování audio složky multimediálních souborů za účelem indexace jejich obsahu. Jsou zde popsány způsoby získávání dat, včetně mého. Dále popis formátu, ve kterém lze získaná data ...
 • Matoušková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá individuálními implantáty vyrobenými technologií Selective Laser Melting (SLM). Testovaným materiálem je biokompatibilní titanová slitina Ti-6Al-4V, ze které byly technologií SLM zhotoveny ...
 • Přibíková, Michaela
  Zdravotnický záchranář je při výkonu svého povolání vystavován infekčním nákazám prakticky každý den. Je důležité, aby věděl, s kterými infekčními nákazami se může setkat, jak moc jsou rizikové, ale především jak riziku ...
 • Bělíková, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem bakalářské práce bylo zjistit informovanost zahraničních studentů o zdravotní péči v České republice. Teoretická část se zabývá dostupnými poznatky týkajícími se multikulturních aspektů v ošetřovatelství. Empirická ...
 • Nevyhoštěný, Stanislav
  V předchozím výzkumu byla potvrzena abnormální efektivita nano a mikro částic sloučenin těžkých kovů pro zeslabení ionizujícího (gamma a rentgenového) záření. Tato práce se proto zabývá vývojem dalších materiálů vhodných ...
 • Jírová, Radka
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou minimalizace škodlivých účinků vibrací přenášených na člověka a zaměřuje se na zlepšení jízdního komfortu osob přepravovaných na golfovém vozíku s elektrickým pohonem. ...
 • Zikmund, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Diplomová práce se zabývá inovací stropní konzole osobního automobilu Ford. Práce obsahuje kombinované řešení vnitřního komunikačního zrcátka a odkládací schránky na brýle. Inovace byla provedena s ohledem na zákazníka a ...
 • Luxemburg, Jan
  V diplomové práci jsou v rámci inovačního projektu zkoumány způsoby vhodného využití již vypěstované biomasy a způsoby ekologického získávání a optimální distribuce energie z tohoto druhu paliva. Projekt je navržen na ...
 • Hübner, Kamil (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato diplomová práce se zabývá inovací vibroizolačního mechanismu, který byl navržen pro hydraulický stůl HYDRO - COMFORT. Tento stůl vyrábí a distribuuje firma Progres Servis Sibřina spol. s r.o. Slouží k převozu pacientů ...
 • Kratochvíl, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovovaného zařízení pro zajištění záchranného člunu na lanech spouštěcího navijáku na lodní palubě. Hlavním avšak ne jediným parametrem, který byl inovací zlepšen, je síla potřebná ...
 • Funtánová, Klára (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá hudební výchovou v primárním vzdělávání a zaměřuje se na instrumentální činnosti. Teoretická část vychází z vývojové psychologie dítěte, seznamuje se základními kameny hudební nauky a poskytuje ...
 • Nevyhoštěný, Stanislav (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývala vytypováním a přípravou nerozpustných sloučenin těžkých kovů ve formě nanočástic a jejich následnou integrací do polymerních nanovláken. Z důvodů uvedených v experimentální části práce byly vybrány soli ...
 • Vondrák, Jaroslav
  Tato práce se zabývá především realizací univerzální platformy IoT systému, který je určen pro inteligentní domácnost. Systém je lehce rozšiřitelný pomocí zásuvných modulů.Je možné, např. přidávat nové aktivní prvky, ...
 • Burda, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tato práce zahrnuje rozsáhlý záběr tvorby interaktivní aplikace za použití nejmodernějších technologií a konceptů. Obsahuje množství teoretických i praktických postupů, znázorňujících propojení moderní trojrozměrné grafiky, ...
 • Kostruchová, Hana
  Má práce, je mobilní aplikací, ve které se odehrává příběh cesty. Telefon sloužící jako trekovací zařízení se stává nástrojem kresby, štětcem. Pohybem s ním můžeme vytvářet grafickou kresbu na jeho displeji. Ta je zaznamenávána ...
 • Brenner, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Bakalářské práce se zabývá zejména úvodem do programování 3D grafiky, aplikované na příkladu nebeské mechaniky. Nejdříve je zde popsán princip zdánlivého pohybu těles po obloze a dále se text zaměřuje na základní užití ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account