Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Havránková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou říční sítě na území Liberce. K vymezení zájmového území byly použity hranice dílčích povodí IV. řádu, která zahrnují i okolí samotného města. Z toho důvodu se na vymezeném území ...
 • Láník, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem práce bylo zjistit vliv dynamického namáhání na připravené geopolymerní kompozitní systémy. Na základě komplexního rozboru všech dosažených výsledků lze říci, že dynamické namáhání aplikované na připravené vzorky ...
 • Mikulecká, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické výslovnosti se analyzuje ...
 • Zemanová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Rucz, Jan
  Práce pojednává o historii lokální železnice mezi Svorem a Jablonným v Podještědí s užším zaměřením na její založení a stavbu. V první řadě popisuje obecné dějiny drah na území Čech, jak z hlediska stavby, tak legislativy, ...
 • Hejda, Matěj
  Schopnost zkoumat slabě rozptylující vzorky je klíčová například pro odvětví zabývající se studiem buněk nebo optickou analýzou povrchů. Tyto tzv. fázové objekty však neprodukují dostatečný signál na to, aby mohly být ...
 • Polehla, Kamil
  Diplomová práce se zabývá problematikou regionalistického politického hnutí. Pozornost je věnována období od jeho vzniku v roce 1989 po jeho úpadek a přejmenování v roce 1993. Hnutí si kladlo za cíl obnovu zemského zřízení ...
 • Boubín, Jan
  Tato bakalářská práce je členěna do dvou částí, kterými jsou část teoretická a část praktická. Teoretická část se zabývá charakteristikou slitin mědi, jejich rozdělením a zpracováním. Zejména se tato práce soustředí na ...
 • Kavánová, Anna
  Cílem této diplomové práce je zkoumat užitné vlastnosti tenkých vrstev, které jsou používány v průmyslových aplikacích jako povlaky třecích dvojic vaček, a vyhodnotit nejvhodnější typ vrstvy. Pro tuto práci byly vybrány ...
 • Veinholdová, Veronika
  V této práci se zabýváme staročeskou Sbírkou kázání založených na legendách z 15. století. Z obsahového hlediska se věnujeme motivům svatosti, jež popisují jednotlivé světce, a motivu božího trestu; charakterizujeme tak ...
 • Pavlišta, David (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  New square proposal for "Horní" square in Jablonec nad Nisou with dominant building of 1930´s church. Urbanistic proposal with respect to the city center and it´s traffic problems. Architectural proposal with brief solution ...
 • Tarasová, Kateřina
  Tématem bakalářské práce jsou nemonitorované vodní plochy určené ke koupání nacházející se v Libereckém kraji. Za pomoci dat získaných od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK), dat ...
 • Chymová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis deals with the importance of hygienic hand disinfection in the work of nurses. The theoretical part describes the history of hand disinfection and individuals that deserve credit for it to work, and explains ...
 • Lacina, Adam
  Každé město by mělo mít svůj ideální plán, plán krásný a smělý. Metu na kterou by mohlo dosáhnout a za kterou se už skrývá město jiné, snad lepší, snad silnější. Čeká mě hledání úhelných kamenů místa a pro tento úkol jsem ...
 • Nečásek, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí rychlého a přesného nízkofrekvenčního impedančního analyzátoru. Úvod pojednává o možných přístupech k měření impedance a ke konstrukci přístroje, zejména na jejich vhodnost pro ...
 • Roško, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním zvukového signálu - konkrétně algoritmem pro redukci šumu využívající dvou mikrofonů a banky předem naměřených target cancellation filtrů. Je zde vysvětlena funkce tohoto algoritmu, ...
 • Dittrich, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Bakalářská práce se zabývá obecnou problematikou implementace protokolu IPv6 do domácích směrovačů. Pozornost je věnována příčině přechodu na nový protokol a stavu implementace v nejprodávanějších domácích směrovačích v ...
 • Blavka, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  V úvodu této práce se věnuji způsobům zpracování audio složky multimediálních souborů za účelem indexace jejich obsahu. Jsou zde popsány způsoby získávání dat, včetně mého. Dále popis formátu, ve kterém lze získaná data ...
 • Matoušková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá individuálními implantáty vyrobenými technologií Selective Laser Melting (SLM). Testovaným materiálem je biokompatibilní titanová slitina Ti-6Al-4V, ze které byly technologií SLM zhotoveny ...
 • Přibíková, Michaela
  Zdravotnický záchranář je při výkonu svého povolání vystavován infekčním nákazám prakticky každý den. Je důležité, aby věděl, s kterými infekčními nákazami se může setkat, jak moc jsou rizikové, ale především jak riziku ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account