Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Těthalová, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předložená diplomová práce se věnuje problematice tzv. Krysličkovy teroristické skupiny, osudům jejích členů a následnému politickému procesu se skupinou Talík a spol., který se konal před Státním soudem v Liberci. Odbojová ...
 • Dolejší, Miloš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem diplomové práce je rozšíření dosavadních znalostí o chování piezoelektrických materiálů založených na systémech relaxor-PT a určení jejich teplot fázových přechodů . Práce je převážně věnována měření piezoelektrických ...
 • Kosprd, Vojtěch (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá fenoménem duchovní vědy neboli anthroposofie, jejímž zakladatelem je filosof, myslitel a duchovní vědec rakouského původu Rudolf Steiner. Duchovní věda je u Steinera prezentována jako nauka, která v ...
 • Čivrná, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je identifikovat a interpretovat východiska waldorfské pedagogiky z anthroposofického světového názoru. Práce je zpracována formou teoretické reflexe vybraných odborných textů. První část ...
 • Tschunko, Mikuláš
  Tato diplomová práce se zabývá impulsní metodou měření cívek, při které jesnímána odezva na vysokonapěťový puls. Teoretická část seznamuje se základnímiparametry cívek a tlumivek, jako je indukčnost, parazitní kapacita, ...
 • Havránková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou říční sítě na území Liberce. K vymezení zájmového území byly použity hranice dílčích povodí IV. řádu, která zahrnují i okolí samotného města. Z toho důvodu se na vymezeném území ...
 • Láník, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem práce bylo zjistit vliv dynamického namáhání na připravené geopolymerní kompozitní systémy. Na základě komplexního rozboru všech dosažených výsledků lze říci, že dynamické namáhání aplikované na připravené vzorky ...
 • Mikulecká, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické výslovnosti se analyzuje ...
 • Zemanová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Rucz, Jan
  Práce pojednává o historii lokální železnice mezi Svorem a Jablonným v Podještědí s užším zaměřením na její založení a stavbu. V první řadě popisuje obecné dějiny drah na území Čech, jak z hlediska stavby, tak legislativy, ...
 • Hejda, Matěj
  Schopnost zkoumat slabě rozptylující vzorky je klíčová například pro odvětví zabývající se studiem buněk nebo optickou analýzou povrchů. Tyto tzv. fázové objekty však neprodukují dostatečný signál na to, aby mohly být ...
 • Polehla, Kamil
  Diplomová práce se zabývá problematikou regionalistického politického hnutí. Pozornost je věnována období od jeho vzniku v roce 1989 po jeho úpadek a přejmenování v roce 1993. Hnutí si kladlo za cíl obnovu zemského zřízení ...
 • Boubín, Jan
  Tato bakalářská práce je členěna do dvou částí, kterými jsou část teoretická a část praktická. Teoretická část se zabývá charakteristikou slitin mědi, jejich rozdělením a zpracováním. Zejména se tato práce soustředí na ...
 • Kavánová, Anna
  Cílem této diplomové práce je zkoumat užitné vlastnosti tenkých vrstev, které jsou používány v průmyslových aplikacích jako povlaky třecích dvojic vaček, a vyhodnotit nejvhodnější typ vrstvy. Pro tuto práci byly vybrány ...
 • Veinholdová, Veronika
  V této práci se zabýváme staročeskou Sbírkou kázání založených na legendách z 15. století. Z obsahového hlediska se věnujeme motivům svatosti, jež popisují jednotlivé světce, a motivu božího trestu; charakterizujeme tak ...
 • Pavlišta, David (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  New square proposal for "Horní" square in Jablonec nad Nisou with dominant building of 1930´s church. Urbanistic proposal with respect to the city center and it´s traffic problems. Architectural proposal with brief solution ...
 • Tarasová, Kateřina
  Tématem bakalářské práce jsou nemonitorované vodní plochy určené ke koupání nacházející se v Libereckém kraji. Za pomoci dat získaných od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK), dat ...
 • Chymová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  This thesis deals with the importance of hygienic hand disinfection in the work of nurses. The theoretical part describes the history of hand disinfection and individuals that deserve credit for it to work, and explains ...
 • Lacina, Adam
  Každé město by mělo mít svůj ideální plán, plán krásný a smělý. Metu na kterou by mohlo dosáhnout a za kterou se už skrývá město jiné, snad lepší, snad silnější. Čeká mě hledání úhelných kamenů místa a pro tento úkol jsem ...
 • Nečásek, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí rychlého a přesného nízkofrekvenčního impedančního analyzátoru. Úvod pojednává o možných přístupech k měření impedance a ke konstrukci přístroje, zejména na jejich vhodnost pro ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account