Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Křížek, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje problematiku související s tvorbou editoru konfiguračních souborů pro simulátor Flow123d. Představuje formát YAML jako náhradu staršího souborového formátu CON a popisuje použití jeho syntaxe. ...
 • Horáčková, Markéta
  Řešení poruch srdečního rytmu pomocí implantování kardiostimulátoru je častovyužívaná léčebná metoda. Je důležité, aby pacienti byli informováni a seznámenis omezeními a pravidly, které musí dodržovat po implantaci. Správným ...
 • Petruš, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Téma bakalářské je zaměřeno na edukaci pacientů s chronickým srdečním selháním. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jestli jsou pacienti dostatečně informováni o svém onemocnění, možnostem vzniku a zda mají potřebné ...
 • Jakubík, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá vývojem elektroniky schopné řídit 3D tiskárnu RepRap nebo podobný stolní CNC stroj. Vytvořená elektronika je konfigurovatelná a umožňuje řídit větší počet krokových motorků a regulátorů teploty. Součástí ...
 • Vašíčková, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza pojetí odcizení v díle Ericha Fromma a Viktora Emanuela Frankla. Předkládaná práce je zaměřena především na popis odcizení, příčiny tohoto jevu a na možnost jeho překonání. Na ...
 • Salem, Shehab
  This report investigates the aero-acoustic noise generated by sheet metals of three different structures. The investigation is done both experimentally and numerically in order to find the sheet of best acoustic performance. ...
 • Mikulecký, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
 • Ječmen, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Tématem této práce je vytvořit software schopný vytvořit s asistencí uživatele grafický 3D model předmětu zachyceného na fotkách. Po uživateli je vyžadováno, aby na fotkách vyznačil hraniční body modelu a následně je ...
 • Těthalová, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předložená diplomová práce se věnuje problematice tzv. Krysličkovy teroristické skupiny, osudům jejích členů a následnému politickému procesu se skupinou Talík a spol., který se konal před Státním soudem v Liberci. Odbojová ...
 • Dolejší, Miloš (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  Cílem diplomové práce je rozšíření dosavadních znalostí o chování piezoelektrických materiálů založených na systémech relaxor-PT a určení jejich teplot fázových přechodů . Práce je převážně věnována měření piezoelektrických ...
 • Kosprd, Vojtěch (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá fenoménem duchovní vědy neboli anthroposofie, jejímž zakladatelem je filosof, myslitel a duchovní vědec rakouského původu Rudolf Steiner. Duchovní věda je u Steinera prezentována jako nauka, která v ...
 • Čivrná, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je identifikovat a interpretovat východiska waldorfské pedagogiky z anthroposofického světového názoru. Práce je zpracována formou teoretické reflexe vybraných odborných textů. První část ...
 • Tschunko, Mikuláš
  Tato diplomová práce se zabývá impulsní metodou měření cívek, při které jesnímána odezva na vysokonapěťový puls. Teoretická část seznamuje se základnímiparametry cívek a tlumivek, jako je indukčnost, parazitní kapacita, ...
 • Havránková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou říční sítě na území Liberce. K vymezení zájmového území byly použity hranice dílčích povodí IV. řádu, která zahrnují i okolí samotného města. Z toho důvodu se na vymezeném území ...
 • Láník, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Cílem práce bylo zjistit vliv dynamického namáhání na připravené geopolymerní kompozitní systémy. Na základě komplexního rozboru všech dosažených výsledků lze říci, že dynamické namáhání aplikované na připravené vzorky ...
 • Mikulecká, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické výslovnosti se analyzuje ...
 • Zemanová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
 • Rucz, Jan
  Práce pojednává o historii lokální železnice mezi Svorem a Jablonným v Podještědí s užším zaměřením na její založení a stavbu. V první řadě popisuje obecné dějiny drah na území Čech, jak z hlediska stavby, tak legislativy, ...
 • Hejda, Matěj
  Schopnost zkoumat slabě rozptylující vzorky je klíčová například pro odvětví zabývající se studiem buněk nebo optickou analýzou povrchů. Tyto tzv. fázové objekty však neprodukují dostatečný signál na to, aby mohly být ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account