Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

DSpace Repository

Browsing Oceněné závěrečné práce by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hlavičková, Kateřina
 • Dědková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The diploma thesis assignment follows the international ideas architectural competition announced by by the city of Zagreb. The aim of the project is to get an urban concept of a new segment in the city center, to make ...
 • Králová, Eliška
  Interaktivní instalace v kyberprostoru je inspirována dílem W. Kandinského. Za použití moderních technologií jsem se ponořila do hloubky obrazů jednoho z nejvýraznějších umělců dvacátého století. Řešením kompozice, vztahu ...
 • Kratochvíl, Martin
  Diplomová práce se věnuje transformaci Československého opevnění z let 1936 až 1938, jakožto specifickému fenoménu v regionu bývalých Sudet. Snahou této diplomové práce je oživit vybrané pevnosti pomocí umělecké intervence ...
 • Veisová, Eliška
  This master thesis has two major purposes: (1) to investigate Industry 4.0 capabilities for fume exhaust units and (2) to create a prototype unit for needs of ULT AGcompany which complies with the Industry 4.0 rules and ...
 • Berka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá historií Církve československé (husitské) na Semilsku ve dvacátých letech 20. století. Úvodní kapitola je věnována vzniku této církve a jejímu vývoji v prvním desetiletí existence. Dále je nastíněna ...
 • Berka, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá historií náboženské obce Církve československé (husitské) ve Vysokém nad Jizerou od jejího vzniku ve dvacátých letech 20. století do roku 1938. Úvodní kapitola je věnována církevní krizi na počátku ...
 • Nesterov, Igor
  Bakalarska prace se zabyva navrhem konferencniho salu v historickem centru Kodani pobliz prosluleho zabavniho parku Tivoli a hlavniho nadrazi. Program a misto je definovano v ramci mezinarodni architektonicke souteze.Navrh ...
 • Smola, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaného a soběstačného řešení pro systém umožňující offline rozpoznávání mluvené řeči v audiovizuálních materiálech, vyvíjeného v Ústavu informačních technologií a elektroniky ...
 • Doležalová, Michaela
  Ambasáda je dosti specifickou stavbou, jejíž funkce nekončí reprezentací státu. Je i prostorem, kde žijí lidé - delegáti (jedni z nejvýznamnějších státních diplomatů), úředníci i místní síly. V uzavřeném prostoru se prolínají ...
 • Korbelová, Adéla
  Cílem diplomové práce je vytvořit ucelenou vizi pro rozvoj základních urbanistických struktur - tedy prostorových a funkčních - pro město Česká Lípa. De facto jde o strukturální plán budoucího vývoje města. Tato metodika ...
 • Viková, Martina, (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce pojednává o působení četnictva ve městě Josefov v letech 1918 až 1938. První dvě kapitoly všeobecně přibližují historii četnictva a jeho působení v Československu. Třetí kapitola se věnuje výhradně ...
 • Nývltová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá činnostním učením v pojetí vzdělávacího programu Tvořivá škola a je zaměřena na žáky mladšího školního věku. Hlavním cílem je vymezit základní pedagogické a didaktické pilíře činnostního učení v ...
 • Rokoská, Renata
  Tato diplomová práce se zabývá čtenářskými dílnami a jejich realizací na 1. stupni základní školy ve čtvrtých a pátých ročnících. Tématem práce je rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti prostřednictvím realizace ...
 • Slabihoud, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na datalogging hybridních vozů pomocí elektronického zařízení, které se nazývá datalogger. V teoretické části práce jsou popsány dataloggery od společnosti G.i.N a programovací jazyk Log Task ...
 • Tůma, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace fyzikálních metod k detekci recyklátu v plastových dílech z polypropylenu. K experimentálnímu měření byly použity standardní metody hodnocení mechanických vlastností materiálu ...
 • Čunát, Matěj
  Pojem Shrinking Cities - smršťujících se měst - je jevem, který lze nalézt na různých místech světa. Po roce 1989 se s tímto fenoménem začala potýkat i Česká Republika, a to nejen v podobě smršťování měst, ale i celých ...
 • Jenčková, Vlasta (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  This thesis deals with a sense of history of music involved in primary school education within the projects, which are not intended to memorization of facts and historical events, but to discovering and creative work, ...
 • Lengyelová, Lenka
  Práce představuje metodický postup nastudování dětské opery O dvanácti měsíčkách autorů Jaroslava Uhlíře a Zdenka Svěráka se žáky 3. - 5. ročníku základní školy v podmínkách běžné výuky vzdělávacího oboru Hudební výchova. ...
 • Cejnarová, Eva
  Diplomová práce se zabývá dětskou prací v anglickém průmyslu v době první průmyslové revoluce a poskytuje rovněž náhled do problematiky dětské práce v proto-industriální formě výroby. Cílem práce je podat obraz životní ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account