Porovnání vybraných jevů českého překladu seriálu Simpsonovi s originální verzí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Škodová Svatava, Mgr. Ph.D. : 55074
dc.contributor.author Horáková, Alice
dc.date.accessioned 2019-06-19T09:57:54Z
dc.date.available 2019-06-19T09:57:54Z
dc.date.submitted 2018-4-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152708
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem národních kulturních odlišností USA a České republiky pozorovaných v originální verzi a překladu vybraných dílů 1.-20. řady seriálu Simpsonovi. V práci je představen termín kultura a teorie kulturních dimenzí, odraz kultury v jazyce a problematika převodu kultury v překladu. Tyto poznatky jsou aplikovány na popis rozdílů, podobností a specifik americké a české kultury; tato optika je použita při komparaci a analýze vybraných kulturních jevů vyskytujících se ve zmíněném seriálu. cs
dc.description.abstract This bachelor's thesis deals with national cultural differences between the USA and the Czech Republic which are observed in the original and translated version of chosen episodes from the 1st-20th season of The Simpsons series. It describes the concept of culture and the cultural dimensions theory, reflection of culture in language and the issue of translating cultural aspects into foreign language. These findings are applied to describe the differences, resemblance and specifics of American and Czech culture; this perspective is used for comparison and analysis of cultural phenomena chosen from the series mentioned. en
dc.format 86 s.
dc.format.extent -
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ALTHEN, Garry. American Ways: A Guide for Foreigners in the United States. Yarmouth, Me.: Intercultural Press, 2003. ISBN 1-877864-99-4.
dc.relation.isbasedon CHLUMSKÁ, Lucie. Překladová čeština a její charakteristiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-621-2.
dc.relation.isbasedon ROMAŠEVSKÁ, Kateřina. Příspěvek ke kritické analýze reálií. Studie z aplikované lingvistiky: Studies in applied linguistics. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2017, Special issue, 34-47. ISSN 1804-3240.
dc.relation.isbasedon LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7.
dc.relation.isbasedon HORÁLEK, Karel. K otázce přeložitelnosti. Slovo a slovesnost. 1963, 24 (3), 161-164.
dc.relation.isbasedon KUFNEROVÁ, Zlata. Překládání a čeština. Jinočany: H&H, 1994. Linguistica. ISBN 80-857-8714-8.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject ČR cs
dc.subject interkulturalita cs
dc.subject národní kulturní odlišnosti cs
dc.subject reálie cs
dc.subject Simpsonovi cs
dc.subject USA cs
dc.subject the Czech Republic en
dc.subject interculturality en
dc.subject national cultural differences en
dc.subject realia en
dc.subject The Simpsons en
dc.subject the USA en
dc.title Porovnání vybraných jevů českého překladu seriálu Simpsonovi s originální verzí cs
dc.title The comparison of chosen phenomena from the Czech translation of the Simpsons series with the original version en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-29
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-05-28
dc.date.committed 2019-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KCL
dc.identifier.signature V 201900696
local.identifier.stag 36394
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline AJ-CJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581596
dc.subject.verbis television serials en
dc.subject.verbis culture en
dc.subject.verbis translations from English en
dc.subject.verbis kultura cs
dc.subject.verbis televizní seriály cs
dc.subject.verbis překlady z angličtiny cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 696
local.identifier.author P15000364
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:28 cs
local.verbis.studijniprogram KCL Specializace v pedagogice/Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání-Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account