Bunkra Obscura

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Matela Pavel, MgA. : 67074
dc.contributor.advisor Loskot Richard, MgA. : 59465
dc.contributor.author Kratochvíl, Martin
dc.date.accessioned 2019-06-16T03:43:04Z
dc.date.available 2019-06-16T03:43:04Z
dc.date.submitted 2019-2-4
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152621
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje transformaci Československého opevnění z let 1936 až 1938, jakožto specifickému fenoménu v regionu bývalých Sudet. Snahou této diplomové práce je oživit vybrané pevnosti pomocí umělecké intervence a pokusit se nalézt nový významový rozměr těchto impozantních struktur. cs
dc.description.abstract The thesis deals with the transformation of the Czechoslovakian fortifications from 1936 to 1938 as a specific phenomenon in the region of the former Sudetenland. The aim of this thesis is to revive selected fortresses by means of artistic intervention and try to find a new meaning dimension of these impressive structures. en
dc.format 55s
dc.format.extent 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject bunkr cs
dc.subject opevnění cs
dc.subject monolit cs
dc.subject camera obscura cs
dc.subject velkoformátová fotografie cs
dc.subject bunker en
dc.subject fortification en
dc.subject monolith en
dc.subject camera obscura en
dc.subject largeformat photography en
dc.title Bunkra Obscura cs
dc.title Bunkra Obscura en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-6-5
dc.degree.level MgA.
dc.date.defense 2019-06-04
dc.date.committed 2019-5-10
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KED
dc.identifier.signature V 201900610
local.identifier.stag 39372
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581480
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 610
local.identifier.author A17000014
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:17 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account