Aktivně řízená pneumatická pružina

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Škoda Jan, Mgr. : 59938
dc.contributor.advisor Sivčák Michal, Ing. Ph.D. : 55791
dc.contributor.author Rágulík, Jiří
dc.date.accessioned 2019-05-21T16:57:43Z
dc.date.available 2019-05-21T16:57:43Z
dc.date.submitted 2016-11-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152386
dc.description.abstract Práce se zabývá vytvořením matematického modelu vlnovcové pneumatické pružiny za použití matematicko-statistických metod. Vytvořený model respektuje chování zvoleného termodynamického modelu a nelineární chování vlnovce při deformaci. Dále se práce zabývá návrhem a sestavením aktivně řízeného systému pro udržení konstantní výšky pružiny při změně zatížení. cs
dc.description.abstract This thesis describes creation of mathematical model of bellows pneumatic spring using mathematical-statistical methods. The created model respects the behavior of the chosen thermodynamic model and the nonlinear behavior of the bellows during deformation. In addition, the thesis deals with the design and assembly of an actively controlled system for maintaining the constant spring height at load change. en
dc.format 54
dc.format.extent Schémata, Grafy, Tabulky 1 DVD ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1]Slavík, J., Stejskal, V., Zeman, V. Základy dynamiky strojů, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01622-6
dc.relation.isbasedon [2]Tůma, J. Zpracovaní signálů získaných z mechanických systémů, Praha, Sdělovací technika Praha, 1997, ISBN 80-901936-1-7
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject pneumatická pružina cs
dc.subject regulace cs
dc.subject matematicko-statistické metody cs
dc.subject operační zesilovač cs
dc.subject PID regulátor cs
dc.subject pneumatic spring en
dc.subject regulation en
dc.subject mathematical-statistical methods en
dc.subject operational amplifier en
dc.subject PID regulator en
dc.title Aktivně řízená pneumatická pružina cs
dc.title en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-1-5
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-30
dc.date.committed 2018-2-15
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KMP
dc.identifier.signature V 201900447
local.identifier.stag 37937
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline SI
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06580928
dc.subject.verbis pneumatické pružiny cs
dc.subject.verbis pneumatic springs en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 447
local.identifier.author S17000115
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:26:57 cs
local.verbis.studijniprogram KMP Strojní inženýrství/Strojní inženýrství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account