Úprava pracovní haly pro zavedení výroby obrábění a montáže

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Štočková Klára, Ing. : 66795
dc.contributor.advisor Vavroušek Miroslav, Ing. Ph.D. : 64137
dc.contributor.author Janeček, Jakub
dc.contributor.author S16000445
dc.date.accessioned 2019-05-09T17:08:28Z
dc.date.available 2019-05-09T17:08:28Z
dc.date.submitted 2016-11-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152221
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zavedení obráběcího CNC stroje ve firmě REVOK s.r.o. - realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí. Práce se skládá z teoretické a praktické části, ve které je zpracována problematika volby výrobních prostor, jejich úprava a volba vhodného zařízení. V bakalářské práci jsou uvedeny postupy, které autor považuje za vhodné v návaznosti na požadavky budoucího uživatele. Praktická část se dále zabývá stávající konstrukcí výrobních prostor, jejich přípravou, úpravou a finálním zprovozněním po provedené změně. Postupně autor analyzuje současný stav, sbírá, shromažďuje a vyhodnocuje podstatné podklady, věnuje patřičnou pozornost měření a analýze zjištěných dat. Cílem bakalářské práce je provedení volby nejvhodnějšího řešení a jeho následná aplikace ve firmě REVOK s.r.o. - realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí. cs
dc.description.abstract The aim of the bachelor thesis is introduction of CNC machining machine in company REVOK s.r.o. - implementation of air-conditioning and steel structures. The thesis consists of a theoretical and practical part, which deals with the issue of choice of production areas, their modification and choice of suitable equipment. The bachelor thesis describes the procedures that the author considers appropriate in relation to the requirements of the future user. The practical part also deals with the existing construction of the production areas, their preparation, modification and final commissioning after the change. Gradually, the author analyzes the current state, collects, collects and evaluates essential documents, devotes the appropriate attention to the measurement and analysis of the data. The aim of the bachelor thesis is to make the most suitable solution and its subsequent application in the company REVOK s.r.o. - implementation of air-conditioning and steel structures. en
dc.format 42 s. (48048 znaků).
dc.format.extent 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] Liker, J. Tak to dělá Toyota. Praha: Management press, 2007, 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon [2] Sixta, J. Mačát, V. Logistika. Brno: CP Books a.s., 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon [3] IPA slovník. IPA slovakia [online]. Žilina, Slovenská Republika: IPA Slovakia, s.r.o. Dostupné z: http://www.ipaslovakia.sk/
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject analýza procesu cs
dc.subject obrábění cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject CNC cs
dc.subject výrobní prostory cs
dc.subject process analysis en
dc.subject machining en
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject waste en
dc.subject CNC en
dc.subject production facilities en
dc.title Úprava pracovní haly pro zavedení výroby obrábění a montáže cs
dc.title en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-29
dc.date.committed 2018-2-1
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSA
dc.identifier.signature V 201900432
local.identifier.stag 35585
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline SI
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06576224
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 432


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account