Ergonomický pohled na pracoviště

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Čermáková Karolína, Ing. : 66798
dc.contributor.advisor Vavruška Jan, Ing. Ph.D. : 61059
dc.contributor.author Cerman, Jakub
dc.contributor.author S16000359
dc.date.accessioned 2019-05-09T17:08:18Z
dc.date.available 2019-05-09T17:08:18Z
dc.date.submitted 2016-11-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152220
dc.description.abstract Cílem práce je zpracováním návodu pro pracovníka provádějící ergonomický screening pracoviště zaměřený na osvětlení prostoru. Pomocí měřidel byla provedena analýza na dvou pracovištích a následně byla provedena nápravná opatření. Měření bylo porovnáno s českou legislativou. cs
dc.description.abstract The aim of the thesis is to elaborate the instructions for the worker performing ergonomic screening workplace focused on illumination of space. An analysis was carried out on two workplaces using gauges and corrective action was taken. The measurement was compared with the Czech legislation. en
dc.format 44 s
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky, Plany 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] MAREK, J., SKŘEHOT, P. Základy aplikované ergonomie. VÚBP, a.s. Praha, 2009. ISBN 978-80-86973-58-6.
dc.relation.isbasedon [2] BĚLOHLÁVKOVÁ, L. a kol.: ERGONOMIE na pracovištích (sešiti I. - V.),Praha 2004, Akademie práce a zdraví ČR, o.p.s. a MPSV ČR
dc.relation.isbasedon [3] CHUNDELA, L. Ergonomie. Praha: ČVUT, 2007. 173 s. ISBN 978-80-01-03802-4
dc.relation.isbasedon [4] VEBER, V. Pracovní prostředí. Praha: Práce, 1982. 324 s.
dc.relation.isbasedon [5] BUREŠ, M. Tvorba a optimalizace pracoviště, e book. Plzeň: SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-32-3
dc.relation.isbasedon [6] [MALÝ, S., KRÁL, M., HANÁKOVÁ, E., ABC Ergonomie. Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-027-0.
dc.relation.isbasedon [7] GILBERTOVÁ, S; MATOUŠEK, O., Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6.
dc.relation.isbasedon [8] DLOUHÁ, B. a kolektiv. Prevence v pracovním lékařství. Praha, 2010. ISBN 978-80-7071-315-0.
dc.relation.isbasedon [9] SLAMKOVÁ, E., DULINA, Ľ., TABAKOVÁ, M. Ergonómia v priemysle. Žilina: GEORG, 2010. 261 s., ISBN 978-80-89401-09-3
dc.relation.isbasedon [10] ČSN normy Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb.)
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject ergonomie cs
dc.subject osvětlení cs
dc.subject analýza pracoviště cs
dc.subject ergonomics en
dc.subject illumination en
dc.subject workplace analysis en
dc.title Ergonomický pohled na pracoviště cs
dc.title en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-29
dc.date.committed 2018-2-1
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSA
dc.identifier.signature V 201900431
local.identifier.stag 35579
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline SI
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06576223
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 431


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account