Aktivní řízení nelineárního vibroizolačního systému sedačky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Herda, Zdeněk
dc.contributor.other Janeček Bedřich, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54947
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2019-04-01T11:35:36Z
dc.date.available 2019-04-01T11:35:36Z
dc.date.submitted 2009-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151861
dc.description.abstract Tato práce se zabývá aktivním řízení nelineárního vibroizolačního systému sedačky s pneumatickou pružinou určeného pro nákladní automobily a těžké stroje. K tomuto účelu byla provedena matematicko-fyzikální analýza pro nalezení vhodných struktur modelů systému a identifikace těchto modelů pomocí měření na reálném systému. Dále byla provedena diskuze řiditelnosti, z které vyplývá, že systém není z hlediska teorie řiditelnosti plně řiditelný. Pro účely regulace byla navržena struktura zpětnovazebního regulátoru doplněného o dopředný regulátor, který dokáže systém uspokojivě řídit i přes skutečnost, že systém není plně řiditelný. cs
dc.description.abstract This work deals with active vibration-isolation nonlinear control of truck of heavy machinery seat with pneumatic spring. For this purpose was done mathematical physical analysis to find a suitable model structures and its identification using real measured data. As a next step was made discussion of controllability which show us that our system is non-fully controllable. Although this fact was designed a structure of feedback controller with added forward controller which is able to control the system satisfactorily. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/151 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/151 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject aktivní cs
dc.subject řízení cs
dc.subject nelineární cs
dc.subject vibroizolační cs
dc.subject pneumatická cs
dc.subject pružina cs
dc.subject sedačka cs
dc.subject nákladní cs
dc.subject automobil cs
dc.subject active en
dc.subject control en
dc.subject nonlinear en
dc.subject vibration-isolation en
dc.subject pneumatic en
dc.subject spring en
dc.subject seat en
dc.subject truck en
dc.title Aktivní řízení nelineárního vibroizolačního systému sedačky cs
dc.title Active vibration - isolation control of nonlinear seat system en
dc.type Thesis
dc.type disertační práce cs
dc.date.updated 2019-2-27
dc.degree.level Ph.D.
dc.date.defense 2017-10-12
dc.date.committed 2013-9-30
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
dc.identifier.signature U 949
local.identifier.stag 33002
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline TK4
local.faculty.abbreviation FM
local.degree.programmeabbreviation P2612
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.author M12000012


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account