Nové trendy ve vývoji software

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Štromerová Kateřina, Ing. : 65508
dc.contributor.advisor Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D. : 54781
dc.contributor.author Křůmalová, Lenka
dc.contributor.other Rudolf Jan, Bc. Konzultant2 : 64503
dc.date.accessioned 2019-04-01T11:34:59Z
dc.date.available 2019-04-01T11:34:59Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151856
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá především aktuálními trendy, které ovlivňují vývoj softwaru. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je analyzovat současné trendy v oblasti vývoje softwaru. Práce se zaměří nejprve na aktuálně dostupné možnosti, které lze při vývoji využít, a poté na požadavky uživatelů a způsob, jak jim vyhovět za pomoci dostupných možností. Cílem praktické části je potom zjištěné poznatky využít při vývoji aplikace pomocí zvolené technologie, zhodnotit, zda je v souladu se současnými trendy a najít případné možnosti zlepšení. cs
dc.description.abstract This diploma thesis is focused on the current trends that influence software development. The diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The aim of the theoretical part is to analyze current trends in software development. The diploma thesis will focus firstly on currently available options that can be used in development, then on user requirements and how to satisfy them with the help of available options. The aim of the practical part is to use the findings for evaluating an application developed with selected technology and for discovering new possible improvements. en
dc.format 147 s. (215 138 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon GOLDSTEIN, Alexis, Louis LAZARIS a Estelle WEYL. HTML5 & CSS3 for the real world. Second edition. Collingwood: SitePoint, 2015. ISBN 978-1-457-19278-4. PAVLÍČEK, Antonín a Alexander GALBA. Moderní informatika. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-109-3. SHARKIE, Craig a Andrew FISHER. Responzivní webdesign: okamžitě. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4384-1. ŽÁRA, Ondřej. JavaScript: programátorské techniky a webové technologie. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4573-9. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject aplikace cs
dc.subject cloud cs
dc.subject internet cs
dc.subject IoT cs
dc.subject software cs
dc.subject trendy cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject application en
dc.subject cloud en
dc.subject development en
dc.subject internet en
dc.subject IoT en
dc.subject software en
dc.subject trends en
dc.title Nové trendy ve vývoji software cs
dc.title New trends in software development en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-6-13
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
dc.identifier.signature V 201900308
local.identifier.stag 38171
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06570190
dc.subject.verbis software cs
dc.subject.verbis software en
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 308
local.identifier.author E16000449
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:40 cs
local.verbis.studijniprogram KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cena hejtmana Libereckého kraje
    Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci při svém studiu na TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj.
  • Ekonomická fakulta
    EF

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account