Analýza informačních toků v podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D. : 57186
dc.contributor.author Vetešníková, Monika
dc.contributor.other Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.other Langer Tomáš, Ing. Ph.D. Konzultant : 66627
dc.contributor.other Turek Martin, Mgr. Konzultant2 : 66611
dc.date.accessioned 2019-03-13T14:14:29Z
dc.date.available 2019-03-13T14:14:29Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151492
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou informačních toků ve vybraném podniku. Věnuje se analýze jednotlivých toků informací, jejich zhodnocení a případně nástinu opatření, která by společnosti mohla napomoci vybrané informační toky zjednodušit. První část bakalářské práce uvádí základní teoretická východiska tématu, jedná se především o vysvětlení pojmů data, informace, znalost, informační tok a informační systém. Dále je představen nástroj diagramu datových toků a problematika zpracování osobních údajů. Druhá část práce je věnována problematice informačních toků ve společnosti H2 Events, s.r.o. V jejím úvodu je představen předmět podnikání společnosti a charakterizovány tři druhy informací, které společností protékají. Následně je provedena analýza vybraných informačních toků ve společnosti H2 Events, s.r.o. V závěrečné části jsou jednotlivé informační toky zhodnoceny a jsou nastíněny možné návrhy na případné zjednodušení vybraných informačních toků. cs
dc.description.abstract This bachelor's thesis deals with the issue of information flows in the selected company. It is focused on the analysis of the individual information flows, their evaluation and the outline of the measures that could help the company to simplify the selected information flows. The first part of the thesis provides the basic theoretical basis of the theme, especially these are data, information, knowledge, information flow and information systém. Afterwards the method of Data Flow Diagram is presented and also the issue of processing of personal data. The second part is dedicated to the information flows in H2 Events, s.r.o. In its introduction is introduced the scope of business and three types of information flowing through the company. Furthermore the thesis focuses on the analysis of the selected information flows in H2 Events, s.r.o. In the final part, individual information flows are evaluated and the suggestions for possible simplification of selected information flows are outlined. en
dc.format 61 s. (66 987 znaků)
dc.format.extent Ilustrace 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BRUCKNER, Tomáš, Alena BUCHALCEVOVÁ, Dušan CHLAPEK, Václav ŘEPA, Iva STANOVSKÁ a Jiří VOŘÍŠEK. 2012. Tvorba informačních systémů: Principy, metodiky, architektury. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4153-6. JUROVÁ, Marie. 2016. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5717-9. RUSHTON, Alan, Phil CROUCHER a Peter BAKER. 2010. The handbook of logistics & distribution management. 4th edition. Philadelphia: Kogan Page. ISBN 978-0-7494-5714-3. ŘEPA, Václav. 2012. Procesně řízená organizace. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4128-4. SLACK, Nigel., Alistair. BRANDON-JONES a Robert JOHNSTON. 2013. Operations management. 7th edition. Boston: Pearson. ISBN 978-0-273-77620-8. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Data cs
dc.subject event manažer cs
dc.subject H2 Events cs
dc.subject informace cs
dc.subject informační tok cs
dc.subject personál cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Data en
dc.subject event manager en
dc.subject H2 Events en
dc.subject information en
dc.subject information flow en
dc.subject project en
dc.subject staff en
dc.title Analýza informačních toků v podniku cs
dc.title Analysis of information flows in company en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-5-29
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KPE
dc.identifier.signature V 201900246
local.identifier.stag 36809
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569763
dc.subject.verbis toky informací cs
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis information flow en
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 246
local.identifier.author E15000719
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:21 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account