Maloobchodní činnosti v Lidl Česká republika v.o.s.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Matějovská Petra, Ing. Ph.D., MBA : 58382
dc.contributor.author Absolonová, Pavla
dc.contributor.other Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.other Severa Karel, Mgr. Konzultant : 54963
dc.contributor.other Čeňková Jitka, Ing. Konzultant2 : 57847
dc.date.accessioned 2019-03-05T17:54:24Z
dc.date.available 2019-03-05T17:54:24Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151347
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá maloobchodními činnostmi ve vybraném podniku Lidl Česká republika v.o.s. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická, část se věnuje vymezení pojmů souvisejících s maloobchodem, uvedení do problematiky maloobchodních činností a charakterizování zákazníka. Následující, praktická, část se zaměřuje na současný stav prováděných maloobchodních činností vybranou společností. Za účelem zjištění, zda praktikované aktivity podniku jsou efektivní či nikoliv, bylo provedeno dotazníkové šetření, jímž se zabývá poslední část této závěrečné práce. Výstupní data průzkumu poukazují na úspěšnost a neúspěšnost jednotlivých činností z hlediska dotazovaných respondentů. Přínosem bakalářské práce je zjištění, zda aplikované maloobchodní činnosti dostatečně uspokojují potřeby a požadavky zákazníků, či zda a kde na trhu vznikají mezery. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with the retail activities in selected companyLidl Česká Republika v.o.s. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical, section deals with the definition of concepts related to retail, introduction of retail activities and customer definition. The following, practical, section focuses on the current state of the retail activities performed by the selected company. In order to find out whether the activities provided by the company are effective or not, a questionnaire inquiry was carried out, which the last part of this final thesis deals with. Output data of the survey point to the success and failure of individual activities from the point of view of respondents. The benefit of the bachelor thesis is to find out whether the applied retail activities sufficiently meet the needs and requirements of the customers or whether and where there are gaps in the market. en
dc.format 69 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 0, Tabulky 0 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Maloobchod cs
dc.subject maloobchodní činnosti cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Retail en
dc.subject retail activities en
dc.subject customer en
dc.subject communication en
dc.title Maloobchodní činnosti v Lidl Česká republika v.o.s. cs
dc.title Retail activities in Lidl Česká republika v. o. s. en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-5-31
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KPE
dc.identifier.signature V 201900145
local.identifier.stag 36805
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline MO
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569590
dc.subject.verbis retail trade en
dc.subject.verbis zahraniční obchod cs
dc.subject.verbis foreign trade en
dc.subject.verbis maloobchod cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 145
local.identifier.author E15000186
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:02 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Ekonomika a management mezinárodního obchodu cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account