Žena v současném islámském světě: její role a společenské postavení

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabáková, Luďka
dc.contributor.author Bažantová, Jana
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2006-06-27
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/1511
dc.description katedra: KFL; rozsah: 100 s. , 2 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract Práce se zabývá životem, postavením a možnostmi muslimek v dnešním islámském světě. V úvodu je pro lepší pochopení současného stavu stručně nastíněno období v Arábii, tj. kolébce islámu, před jeho ná-stupem. Část práce pojednává o prorokovi Muhammadovi, jeho životě - a to jak soukromém tak veřejném, o Koránu, o pilířích islámu i o základ-ních lidských právech, která toto náboženství deklaruje. Konkrétní témata, která se již týkají žen, jsou rodina, oblékání, vzdělávání, práce a vnitřní svět muslimek jako takový. V závěru práce popisuje také situaci muslimek v Evropě i České republice a nabízí možnosti zpracování daného tématu na základní nebo střední škole. cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with life, position in a society and oppor-tunities of Muslim women at the contemporary Islamic world. The era in Arabia before the new religion came into existence is described at the be-ginning for better understanding of the present-day situation. The diplo-ma thesis presents basic information about Prophet Muhammad, his per-sonal life as well as public the one, about the Koran, about fundamental duties for Muslims and about basic human rights which are declared by Islam. The particular topics devoted to women are family, clothing, education, employment and private world of Muslim women in general. At the end the diploma thesis characterizes the situation of Muslim women in the Europe and the Czech Republic and offers possible ways to deal with this issue at the primary and secondary schools. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject islám cs
dc.subject pilíře islámu cs
dc.subject korán cs
dc.subject muhammad cs
dc.subject ženy v islámu cs
dc.subject rodina cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject zahalování cs
dc.subject islam en
dc.subject fundamental duties en
dc.subject koran en
dc.subject muhammad en
dc.subject muslim women en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject clothing en
dc.title Žena v současném islámském světě: její role a společenské postavení cs
dc.title.alternative Woman at the Contemporary Islamic World: her Role and Social Position en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-06-17
dc.date.committed 2008-05-13
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KFL cs
local.identifier.stag 12555
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 383323
dc.subject.verbis islám cs
dc.subject.verbis muslimky cs
dc.subject.verbis Islam en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:00:41 cs
local.verbis.studijniprogram KFL OV cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account