Muzeum Zdeňka Sýkory

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Buček Jiří, doc. Ing. arch. : 54711
dc.contributor.author Skotálková, Kateřina
dc.date.accessioned 2019-02-08T04:18:58Z
dc.date.available 2019-02-08T04:18:58Z
dc.date.submitted 2018-2-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151047
dc.description.abstract Vytvoření uměleckého díla ve veřejném prostoru je jednou ze zásadních otázek při tvorbě města. A myslím si, že budova muzea Zdeňka Sýkory by tak rozhodně mělo být chápáno. Muzeum Zdeňka Sýkory by mělo především odrážet povahu významného umělce. I přes celosvětovou proslulost by mělo zapadnout svým výškovým profilem a měřítkem do skromné atmosféry lounských ulic. Pouze tyčící se věž by měla odrážet motivaci mířit stále dál i přes lounské městské hradby. cs
dc.description.abstract Creating a work of art in public space is one of the fundamental issues in the city's creation. And I think the Zdeněk Sýkora museum building should be so understood. The Zdeněk Sýkora Museum should primarily reflect the character of a prominent artist. Despite world-renown, it should fit its height profile and scale into the humble atmosphere of lounger streets. Only the towering tower should reflect the motivation to move further along the Louny city walls. en
dc.format 57s
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy , modely,
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů budovy
dc.relation.isbasedon E - 1x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, elektronická podoba všech částí bakalářské práce na CD-ROM ve formátu pdf v tvrdém obalu s přesným označením
dc.relation.isbasedon F - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Muzeum Zdeňka Sýkory cs
dc.subject Louny cs
dc.subject Zdeněk Sýkora´s museum en
dc.subject Louny en
dc.title Muzeum Zdeňka Sýkory cs
dc.title en
dc.title.alternative Muzeum Zdeňka Sýkory v Lounech Muzeum Zdeňka Sýkory v Lounech cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-14
dc.date.committed 2018-5-28
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
dc.identifier.signature V 201900017
local.identifier.stag 38180
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569085
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 17
local.identifier.author A14000078


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account