Muzeum Zdeňka Sýkory, Louny

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Buček Jiří, doc. Ing. arch. : 54711
dc.contributor.author Marešová, Daniela
dc.date.accessioned 2019-02-08T04:17:32Z
dc.date.available 2019-02-08T04:17:32Z
dc.date.submitted 2018-2-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151045
dc.description.abstract Muzeum malíře Zdeňka Sýkory (19202011) by mělo prostřednictvím stálé expozice mapovat vývoj jeho díla od fotografií ze let čtyřicátých, přes surrealistické, kubistické či fauvistické obrazy až po pro něho typické struktury z let šedesátých a linie z doby následující. Další prostory muzea by měly být věnovány dokumentační, přednáškové a studijní činnosti pomocí moderních technologií s využitím digitálního archivu (promítání fotografií, filmů, aktivní vyhledávání) by tato část muzea měla přiblížit život nejen umělce, ale i pedagoga, sportovce, milovníka automobilů, lounského patriota.Pro tyto účely by měl sloužit prostorově variabilní výstavní sál.Samozřejmou součástí muzea je depozitář a technické zázemí (pokladna, šatna pro návštěvníky, toalety, pracovny pro zaměstnance, nákladní výtah atd.). cs
dc.description.abstract Museum of painter Zdeněk Sýkora (1920-2011) should map the development of his work, from photographs from the 1940s through surrealist, cubist or fauvetic paintings, to the typical structure of the 1960s and lines from the following period. Other museum spaces should be devoted to documentary, lecturing and study activities - using modern technologies using digital archives (screening of photographs, films, active search) this part of the museum should bring the life of not only the artist but also the pedagogue, sportsman, car lovers, patriota.A spatially variable exhibition hall should serve for this purpose.Of course, the museum chould include a depository and a technical background (cash desk, visitors 'cloakroom, toilets, workers' rooms, freight elevator, etc.). en
dc.format 51 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Mapy 5 ilustrací, 3 mapy, 9 schámat
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů budovy
dc.relation.isbasedon E - 1x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, elektronická podoba všech částí bakalářské práce na CD-ROM ve formátu pdf v tvrdém obalu s přesným označením
dc.relation.isbasedon F - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Muzeum cs
dc.subject Zdeněk Sýkora cs
dc.subject Louny cs
dc.subject Museum en
dc.subject Zdenek Sykora en
dc.subject Louny en
dc.title Muzeum Zdeňka Sýkory, Louny cs
dc.title en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-14
dc.date.committed 2018-5-28
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
dc.identifier.signature V 201900016
local.identifier.stag 38179
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569084
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 16
local.identifier.author A14000072


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account