Kultura českého sklářství

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Brabec Jaroslav, prof. Mgr. : 57211
dc.contributor.author Špačková, Leona
dc.date.accessioned 2019-02-03T12:32:50Z
dc.date.available 2019-02-03T12:32:50Z
dc.date.submitted 2018-2-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151019
dc.description.abstract Cílem práce je podpora českého sklářství a především přiblížení českých skláren a jejich kultury veřejnosti. Vznikne soubor půllitrů, které budou vznikat v různých sklárnách vždy pomocí stejné formy. Půllitr je nedílnou součástí sklářského řemesla, banální a všední a právě proto je zvolen pro ukázku individuality jednotlivých skláren. Na typickém tvaru půllitru bude ukázáno množství různých technik a technologií, které dané sklárny používají. Vzniklou práci soubor vytvořených půllitrů, bude doplňovat publikace, ve které bude zdokumentováno zákulisí výroby půllitrů a osobní poznatky. cs
dc.description.abstract The aim of the thesis is to support Czech glassmaking and especially introduce Czech glassworks and their culture to the public. A set of beer mugs will be produced in different glassworks by the same form. Beer mug is an integral part of glass craftsmanship banal and everyday and that is why it is chosen to show individuality of different glassworks. A typical pint shape will show a number of different techniques and technologies used by the glassworks. End result is a set of created mugs which is completed with a publication where the backstage of the production and personal experiences are described. en
dc.format 70
dc.format.extent Ilustrace Kniha
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Sklo cs
dc.subject kultura cs
dc.subject půllitry cs
dc.subject umění a design cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject historie českého skla cs
dc.subject glass en
dc.subject culture en
dc.subject half a liter en
dc.subject art and design en
dc.subject Czech republic en
dc.subject history of czech glass en
dc.title Kultura českého sklářství cs
dc.title en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2018-6-11
dc.date.committed 2018-5-25
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KED
dc.identifier.signature V 201900010
local.identifier.stag 37883
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569022
dc.subject.verbis design for use en
dc.subject.verbis glass manufacture en
dc.subject.verbis glass bottles en
dc.subject.verbis užitkový design cs
dc.subject.verbis sklo cs
dc.subject.verbis skleněné láhve cs
dc.subject.verbis sklářství cs
dc.subject.verbis glass en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 10
local.identifier.author A14000053
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:51 cs
local.verbis.studijniprogram KED Design/Design prostředí cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account