Projekční návrh spalovacího motoru pro hybridní vozidlo

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Rychtář Václav, Ing. Ph.D. : 66183
dc.contributor.advisor Brabec Pavel, Ing. Ph.D. : 55342
dc.contributor.author Rybáček, Roman
dc.contributor.other Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55358
dc.contributor.other Hujer Jan, Ing. Konzultant : 63725
dc.contributor.other Flekna Tomáš Konzultant2 : 66064
dc.date.accessioned 2019-02-03T09:38:07Z
dc.date.available 2019-02-03T09:38:07Z
dc.date.submitted 2017-3-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150961
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem zážehového dvouválcového agregátus požadovaným výkonem alespoň 45 kW při 6 000 min-1 určeného pro použití vevozidlech HEV a PHEV. Práce analyzuje současné legislativní požadavky omezujícíautomobilový průmysl. Dále popisuje současný stav hybridních a elektrických pohonůautomobilů. V teoretické části práce je nastíněn přehled technických opatřenípoužívaných ke snížení produkce CO2 a dalších škodlivých emisí. Hlavní část práceobsahuje návrh motoru a 3D CAD model, vytvořený s podporou zjednodušenýchanalytických výpočtů. cs
dc.description.abstract The diploma thesis concerns conceptual design of two-cylinder spark-ignition internal combustion engine for a hybrid car with power requirement at least 45 kW at 6000 rpm intendend for use in HEV and PHEV vehicles. The thesis analyzes the current state of legislative requirements restricting the automotive industry. It further describes the current state of hybrid cars and electric cars. The theoretical part of the thesis outlines an overview of the technical solutions used for reduction of CO2 production and other harmful emissions. The main part of the work includes design of the engine and 3D CAD model, created with support of simplified analytical calculations. en
dc.format 120 s, 97 216 znaků
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 ROM ROM, 8 výkresů
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] tpVLK, František. Vozidlové spalovací motory. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2003. ISBN 80-238-8756-4.
dc.relation.isbasedon [2] tpBASSHUYSEN, Richard a Fred SCHÄFER. Internal Combustion Engine Handbook - Basic, Components, Systens, and Perspectives. Wiesbaden, Germany: Vieweg Verlag, 2002. ISBN 0-7680-1139-6.
dc.relation.isbasedon [3] tpMACEK, Jan a Bohuslav SUK. Spalovací motory I. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00919-X.
dc.relation.isbasedon [4] tpSCHOLZ, Celestýn a Pavel BRABEC. Konstrukční projekt pístového spalovacího motoru. Liberec: TUL, 2015. ISBN 978-80-7494-201-3.
dc.relation.isbasedon [5] Manuál softwaru WAVE.
dc.relation.isbasedon [6] Běžně dostupné materiály - odborné časopisy, databáze patentů, internet.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Spalovací motor cs
dc.subject HEV cs
dc.subject BEV cs
dc.subject projekční návrh cs
dc.subject Internal combustion engine en
dc.subject HEV en
dc.subject BEV en
dc.subject conceptual design en
dc.title Projekční návrh spalovacího motoru pro hybridní vozidlo cs
dc.title en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2017-6-9
dc.date.committed 2018-6-1
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KVM
local.identifier.stag 36133
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline MV2
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo STARA PRACE
local.identifier.author S15000333


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account