Vztah zdraví a pohybové aktivity v historickém kontextu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D. : 55251
dc.contributor.author Kalfiřt, Luděk
dc.contributor.other Černík Miroslav, prof. Dr. Ing. CSc. Skolitel : 56639
dc.contributor.other Nečásek Jakub, Ing. Konzultant : 64082
dc.contributor.other Novák Pavel, Ing. Konzultant2 : 65843
dc.date.accessioned 2019-02-03T08:05:58Z
dc.date.available 2019-02-03T08:05:58Z
dc.date.submitted 2015-11-27
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150868
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje a analyzuje vztah zdraví a pohybové aktivity v historickém kontextu a historický vývoj doporučení k úrovni pohybové aktivity u dětí a mládeže. Cíle práce byly realizovány shrnutím publikovaných poznatků o vztahu zdraví a pohybové aktivity z hlediska historického vývoje. Zkoumané období zahrnuje časový úsek od začátku lidské civilizace až do přítomnosti. V počátečních fázích vzniku lidské civilizace byla pohybová aktivita nutností pro přežití lidského druhu. V pozdějších fázích vývoje lidské civilizace začalo kvůli častým válečným konfliktům získávat na důležitosti využití pohybových aktivit za účelem výcviku zdatných válečníků. Avšak od historického období renesance se postupně začínaly projevovat takové faktory jako například provozování pohybových aktivit pro radost nebo pro rozvoj a optimalizaci zdraví. V následujících historických obdobích hrály důležitou roli průmyslové revoluce a nové vynálezy, které zjednodušily život člověka a snížily celkový energetický výdej jedinců, čímž negativně přispěly ke zdraví populace. Z tohoto důvodu začala být hlavní pozornost věnována provozování pohybových aktivit za účelem udržení dobrého zdravotního stavu populace. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis describes and analyzes the relationship between health and physical activity in historical context and historical development of recommendations on physical activity for children and youth. Academic publications about historical development of the relationship between health and physical activity were used for the purpose of creating this academic paper. The research paper examines a time period from the beginning of the human civilization to the present time. Physical activity was necessary for survival in the early societies. The use of physical activities for the enhancement of military fitness became more important because of frequent military conflicts during later historical periods. However, health benefits and entertainment have become more important factors in taking up physical activities since the Renaissance. Industrial revolutions and new inventions made an important impact on the perception of physical activities in the following historical periods. They made human life easier and energy expenditures of population lower, which contributed to population health in a negative way. Thus, health benefits have become the main reason for taking up physical activities. en
dc.format 70 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky, Mapy 0 1 DVD (obrázky, tabulky, výsledky výzkumu)
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon CHALINE, E. The Temple of Perfection - A History of the Gym. 2015. 1st ed. Reaktion Books. ISBN 978-1780234496. MALINA, RM., BOUCHARD, C. A BAR-OR, O. 2004. Growth, maturation and physical activity. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics. ISBN 0-88011-882-2. SHEPHARD, R. An Illustrated History of Health and Fitness, from Pre-History to our Post-Modern World. 2015. 1st ed. Springer. ISBN 978-3319116709. SIGMUND, E. a SIGMUNDOVÁ, D. 2011. Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Olomouc: FTK UP. ISBN 978-80-244-2811-6. SUCHOMEL, A. Tělesně nezdatné děti školního věku (motorické hodnocení, hlavní činitelé výskytu, kondiční programy). 2006. 1. vyd. Liberec: TU. ISBN 80-7232-140-6. WELCH, P. History of American Physical Education and Sport. 2004. 3rd ed. Charles C Thomas Pub Ltd. ISBN 978-0398090456.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject zdraví cs
dc.subject pohybová aktivita cs
dc.subject historický kontext cs
dc.subject historický vývoj doporučení pro úroveň pohybové aktivity cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject health en
dc.subject physical activity en
dc.subject historical context en
dc.subject historical development of recommendations on physical activity en
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.title Vztah zdraví a pohybové aktivity v historickém kontextu cs
dc.title The Relationship between Health and Physical Activity in Historical Context en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-6-13
dc.date.committed 2016-4-29
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KTV
local.identifier.stag 34074
local.degree.programme Tělesná výchova a sport
local.degree.discipline TV-AJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7401
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo STARA PRACE
local.identifier.author P13000509


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account