Verifikační stand pro měření rychlostních polí systémem PIV

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kopecký, Václav
dc.contributor.other Výzkumné centrum - Textil cs
dc.date.accessioned 2018-02-12
dc.date.accessioned 2019-01-28T08:13:00Z
dc.date.available 2018-02-12
dc.date.available 2019-01-28T08:13:00Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150761
dc.description.abstract Na počátku tohoto roku byl sestaven měřící systém PIV - Particle Image Vlocimetry. Nákup proběhl ve dvou etapách v letech 2001-2002. PIV je moderní výkonná měřící metoda pracující na opto-elektronickém principu a využívající laserové světlo, Oblastí jejího nasazení je experimentální mechanika tekutin. Jedná se o bezdotykovou metodu měřící rychlost media pomocí mikroskopických částic v něm rozptýlených. Měření je lineami v celém rozsahu zkoumaných rychlostí a výsledky nejsou závislé na okolních vlivech, jako je teplota, tlak, vlhkost atd. Jediným požadavkem je transparentnost měřené tekutiny a optický přístup do měřeného prostoru. Praktický rozvoj metody PIV byl vázán na dostupnost použitelných výkonných pulsních laserů a zároveň na existenci dostatečně výkonné výpočetní techniky, elektroniky a fotoniky. To zapříčinilo, že hlavní rozvoj metody PIV se uplatňuje až po roce 1995. Z obecného hlediska představuje tato technika interdisciplinární téma zahrnující např. fyzikální principy, laserovou techniku, optiku, elektroniku, fotoniku, matematické algoritmy a analýzu signálů a dat. Uvedená témata nezůstávají tzv. „skrytá", ale jejich pochopení se zásadním způsobem promítá do optimální přípravy experimentu, vlastního měření a správné interpretace naměřených výsledků. V důsledku toho klade zvládnutí této metody značné nároky na komplexní znalosti a experimentální zkušenosti, jak experimentátorů, tak odborníků v problematice mechaniky tekutin, kteří obvykle formulují a zadávají měřené úlohy. Z výše uvedených důvodů byl první krok zprovoznění PIV systému zaměřen na ověření jeho funkčnosti. Za tímto účelem byl navržen a realizován demonstrační stand pro verifikační měření proudových polí metodou PIV. Na základě vhodně zvolené demonstrační úlohy a rozboru výsledků měření byly pak ověřovány funkčnost a aplikační možnosti měřícího systému. Souhrnné informace jsou uvedeny v této zprávě, podrobnější údaje lze nalézt v diplomové práci [4]. cs
dc.format.extent 20 stran cs
dc.language.iso cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.ispartof Sborník technických zpráv Sekce C Vývoj speciálních metodik měření, měřicích zařízení a snímačů pro textilní průmysl cs
dc.title Verifikační stand pro měření rychlostních polí systémem PIV cs
dc.title.alternative Technická zpráva č. ISRN TUL - VCT/C - MŘTP/TZ - - 03/004/CZ č. ISRN TUL - VCT/C - MŘTP/TZ - - 03/003/CZ cs
dc.type Technical Report cs
dc.publisher.abbreviation TUL cs
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department Výzkumné centrum - Textil cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account