Modelování proudění hydraulickým prvkem s pružnou stěnou a případnou kavitací - FSI analýza

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozubková, Milada
dc.contributor.author Blejchař, Tomáš
dc.contributor.author Fialová, Simona
dc.contributor.author Kopecký, Václav
dc.contributor.other Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
dc.date.accessioned 2019-01-09T07:30:30Z
dc.date.accessioned 2019-01-28T08:12:59Z
dc.date.available 2019-01-09T07:30:30Z
dc.date.available 2019-01-28T08:12:59Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150752
dc.format text
dc.format.extent 18 stran cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci
dc.publisher Vysoké učení technické v Brně
dc.relation.ispartof BUREČEK, Adam. Interakce kapaliny a stěny potrubí při nestacionárním proudění: autoreferát doktorské disertační práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. Vědecké spisy Fakulty strojní. Autoreferáty disertačních prací, sv. 226. ISBN 978-80-248- 3004-9.
dc.relation.ispartof KOZUBKOVÁ, M.: Matematické modely kavitace a hydraulického rázu. 2009, 1. vydání, 130s, Ostrava: VŠB - TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2043-9.
dc.relation.ispartof NOSKIEVIČ, J. Dynamika tekutinových mechanizmu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 1995. 172 s. ISBN 90-7078-297-8.
dc.relation.ispartof NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systému. Ostrava: Montanex a.s. 1999. 276 s. ISBN 80-7225-030-2.
dc.relation.ispartof Materiálové vlastnosti silikonové pryže. Dostupné na: http://www.azom.com/properties.aspx?ArticleID=920
dc.relation.ispartof Materiálové kostanty Mooney-Rivlin. Dostupné na: http://www.xansys.org/forum/viewtopic.php?p=51639&sid=29b387d07e27f47422efa4473335 b039
dc.relation.ispartof Poissonovo číslo. Dostupné na: http://www.engineeringtoolbox.com/poissons-ratio-d_1224.html
dc.relation.ispartof Hyperelastické modely. Dostupné na: http://www.sharcnet.ca/Software/Fluent13/help/ans_thry/thy_mat5.html
dc.relation.ispartof Výzkumná zpráva cs
dc.subject FSI cs
dc.subject kavitace cs
dc.title Modelování proudění hydraulickým prvkem s pružnou stěnou a případnou kavitací - FSI analýza cs
dc.title.alternative Projekt: GA101/17-19444S
dc.type research report cs
dc.publisher.abbreviation TUL cs
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
local.faculty Fakulta strojního inženýrství
local.department Oddělení fyzikálních měření
local.department Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account