Doprovod dětských pacientů a jeho význam v průběhu hospitalizace

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Čermáková, Ilona
dc.date
dc.date.accessioned 2019-01-21T00:57:49Z
dc.date.available 2019-01-21T00:57:49Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150569
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Doprovod dětských pacientů a jeho význam v průběhu hospitalizace cs
dc.title.alternative Accompaniment pediatric patients and its importance in the course hospitalization en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
dc.identifier.signature V 51/15 Zb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06486955
dc.subject.verbis ill children en
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis hospitalizace cs
dc.subject.verbis pacienti cs
dc.subject.verbis nemocné děti cs
dc.subject.verbis hospitalization en
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis patients en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:44 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account