Geriatrické syndromy-inkontinence, imobilita

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Copová, Veronika
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2019-01-21T00:51:33Z
dc.date.available 2019-01-21T00:51:33Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150342
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Geriatrické syndromy-inkontinence, imobilita cs
dc.title.alternative Geriatric syndroms-incontinence, immobility en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
dc.identifier.signature V 1/10 Zb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06434197
dc.subject.verbis urinary incontinence en
dc.subject.verbis urination disorders en
dc.subject.verbis seniors en
dc.subject.verbis inkontinence moči cs
dc.subject.verbis geriatrie cs
dc.subject.verbis gerontologie cs
dc.subject.verbis poruchy močení cs
dc.subject.verbis senioři cs
dc.subject.verbis geriatrics en
dc.subject.verbis gerontology en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:27 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account