Adheze nanovlákenných vrstev k podkladovému materiálu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hájková, Michaela
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2019-01-21T00:28:30Z
dc.date.available 2019-01-21T00:28:30Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150249
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá adhezí nanovlákenných vrstev k podkladovým materiálům. V teoretické části je zpracována rešerše k adhezi a kohezi, jsou zde prostudovány adhezní systémy a různé způsoby jejich nanášení. Dále se zabývám elektrostatickým zvlákňováním, výrobou nosné textilie spun-bond a způsoby testování zkoumaných materiálů. V experimentu je zvlákněna vrstva polyuretanu na různé adhezní systémy o různých plošných hmotnostech. Jsou zkoumány a testovány mechanicko-fyzikální vlastnosti vyrobených zkušebních vzorků. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the adhesion nanofibres layers to the base materials. In theoretical part is described the adhesion and cohesion are studied the adhesions system and various means landing. Next I deal with the electrospinning, spun-bond textile manufactured and means testing inspect materials. In experiment part is spinning layers polyurethane on the various adhesions systems with various surface weights. The mechanical-physical properties are inspecting and testing on the made samples. en
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Adheze nanovlákenných vrstev k podkladovému materiálu cs
dc.title.alternative Adhesion nanofibrous layers to the base material en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Strojní fakulta cs
dc.identifier.signature V 17/09 Tb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06387411
dc.subject.verbis cohesion (physics) en
dc.subject.verbis elektrostatické zvlákňování cs
dc.subject.verbis nanovlákna cs
dc.subject.verbis adheze cs
dc.subject.verbis koheze (fyzika) cs
dc.subject.verbis nanofibers en
dc.subject.verbis electrospinning en
dc.subject.verbis adhesion en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:20 cs
local.verbis.studijniprogram KNT Textil/Nekané textilie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account