Akustická a magnetická nedestruktivní strukturoskopie aluminidů, slitin mědi a kobaltu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Toth, Mirek
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2019-01-20T23:15:51Z
dc.date.available 2019-01-20T23:15:51Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/149466
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Akustická a magnetická nedestruktivní strukturoskopie aluminidů, slitin mědi a kobaltu cs
dc.title.alternative Acoustic and magnetic non-destructive structuroscopy of irone aluminides and copper and cobalt alloys en
dc.type diplomové práce cs
local.faculty Strojní fakulta cs
dc.identifier.signature V 69/14 S
local.faculty.abbreviation DIP
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06479927
dc.subject.verbis nedestruktivní zkoušení materiálů cs
dc.subject.verbis aluminidy železa cs
dc.subject.verbis slitiny mědi cs
dc.subject.verbis non-destructive testing of materials en
dc.subject.verbis iron aluminides en
dc.subject.verbis copper alloys en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:19:26 cs
local.verbis.studijniprogram KMT Strojní inženýrství/Strojírenská technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account