Kanafas

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Dana
dc.contributor.author Hayek, Eva
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-05
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/147
dc.description katedra: KDE; přílohy: CD ROM, Portfolio; rozsah: 41 s. cs
dc.description.abstract V teoretické části práce jsem se zaměřila na původ názvu kanafasu a historie ručního tkalcovství. Vzhled kanafasu od středověku do současnosti, barevné kombinace a druhy desénů. Porovnání použití kanafasu v minulosti s jeho součastným uplatněním v interiéru a oděvech. Praktická část obsahuje seznámení s autorkou tkaniny vzorované barevnou osnovou a útkem. Porovnání tkaniny s tradičním kanafasem. Vytvoření materiálových zkoušek. Hledání jejich nového uplatnění v interiéru. Naleznete zde řešení technologických postupů nutných pro realizaci. Realizace návrhů. Návrhy pro textilní doplňky do interiéru s použitím efektního kanafasu. cs
dc.description.abstract In the theoretical part, I have concentrated on the origin of the word canvas and the history of manual weaving. The appearance of canvas from the Middle Ages until today, colour combinations and types of patterns; a comparison of the usage of canvas in the past and its current role in interior and clothing. In the practical part we get acquainted with the author of a cloth patterned with a coloured texture and weft; a comparison of the cloth with a traditional canvas. Material checks and looking for their new role in interior. You will find here the technological methods necessary for realization; design realizations; designs for interior textile accessories with the use of a fancy canvas. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject tkanina cs
dc.subject kanafas cs
dc.subject plátnová vazba cs
dc.subject desén cs
dc.subject interiér cs
dc.subject fabric en
dc.subject cancas en
dc.subject linen weave en
dc.subject desen en
dc.subject interior en
dc.title Kanafas cs
dc.title.alternative CANVAS en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-07
dc.date.committed 2010-05-17
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KDE cs
local.identifier.stag 19429
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 443466
dc.subject.verbis tkaní cs
dc.subject.verbis textile design en
dc.subject.verbis weaving en
dc.subject.verbis fabrics en
dc.subject.verbis textiles en
dc.subject.verbis tkaniny cs
dc.subject.verbis textilie cs
dc.subject.verbis tkalcovství cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:53:34 cs
local.verbis.studijniprogram KDE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account