Vliv sportovní volno časové aktivity na rodinu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slažanský, Tibor
dc.contributor.author Škramovská, Hana
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2016-03-23
dc.date.available 2016-03-23
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/14757
dc.description 55 s. :tab., grafy +CD ROM cs
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je popsání vlivu sportovních volnočasových aktivit dětí na rodinu a následné stanovení přiměřené sportovní náplně dítěte. Teoretická část definuje pojmy jako volný čas, jeho hlavní formy, charakterizuje funkce volného času a jaký význam má volný čas ve společnosti, seznamuje s jeho vývojem v českých zemích. Zabývá se sportem jako volnočasovou aktivitou pro děti. Vymezuje pojem rodina, její funkce a poruchy v rodině. Seznamuje nás s florbalem jako volnočasovou aktivitou. Podává informace o klubu AC Sparta florbal. Praktická část se zabývá vyhodnocením výsledků výzkumu, který probíhal formou dotazníků, kdy bylo dotazováno 64 respondentů, z nichž 42 odpovědělo. Rozebírá výsledky jednotlivých 29 otázek v dotazníku. V závěru praktické části je její shrnutí a návrh aktivit. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=25403&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=25403&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=25403&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=25403
dc.subject leisure en
dc.subject family en
dc.subject sports en
dc.subject volný čas cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sport cs
dc.title Vliv sportovní volno časové aktivity na rodinu cs
dc.title.alternative Influence of leisure time sports activities on family en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2014-08-29
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPP
local.department KPP cs
dc.identifier.signature V 491/14 Pb
local.identifier.stag 25403
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 480588
dc.subject.verbis family en
dc.subject.verbis sports en
dc.subject.verbis sport cs
dc.subject.verbis volný čas cs
dc.subject.verbis rodina cs
dc.subject.verbis leisure en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:45:30 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Vychovatelství/Pedagogika volného času cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account