Vliv rytmizačních činností na osvojování učiva u žáků 1. stupně vybrané základní školy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konvalinková, Jana
dc.contributor.author Kodatová, Miluše
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2016-03-23
dc.date.available 2016-03-23
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/14527
dc.description 78 s. +CD ROM cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na využití rytmizačních činností ve vyučovacím předmětu Český jazyk. Cílem diplomové práce je předkládat žákům učivo způsobem, který má vliv na ukládání informací do dlouhodobé paměti a na snadné zapamatování pravidla. Rytmizačními činnostmi zároveň dochází k propojení kognitivních a motorických dovedností. Diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována třem oddílům. První oddíl se zabývá vývojem hudební výchovy a jejím postavení v českém školství. Druhý oddíl charakterizuje zakotvení a pojetí předmětu Hudební výchova v RVP ZV. Třetí oddíl je zaměřen na výklad slova rytmus a na využití rytmu vědci a odborníky z různých oborů. Praktická část nabízí popis realizace výuky hudební výchovy s využitím rytmizačních činností a zavedení rytmizačních činností do výuky českého jazyka. Z tohoto vychází metodické listy pro učitele, které byly realizovány ve výuce. V metodických listech jsou prezentována říkadla, ve kterých je pravidlo spojeno s rytmem. Závěrečná evaluace metodických listů obsahuje vnímání edukačního procesu a postoj žáků k využití rytmizačních činností. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26931&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26931&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26931&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26931
dc.subject musical learning and teaching en
dc.subject music therapy en
dc.subject hudební výchova cs
dc.subject muzikoterapie cs
dc.title Vliv rytmizačních činností na osvojování učiva u žáků 1. stupně vybrané základní školy cs
dc.title.alternative Effect of rhythm activities on subject matter learning by the first grade pupils at a selected primary school en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2014-05-26
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPV
local.department KPV cs
dc.identifier.signature V 115/14 P
local.identifier.stag 26931
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis kpw06479540
dc.subject.verbis hudební výchova cs
dc.subject.verbis muzikoterapie cs
dc.subject.verbis music therapy en
dc.subject.verbis musical learning and teaching en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:56 cs
local.verbis.studijniprogram KPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account