La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotná, Iva
dc.contributor.author Vohlídalová, Lucie
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2016-03-23
dc.date.available 2016-03-23
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/14450
dc.description 52 s. +CD ROM cs
dc.description.abstract Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často doprovázené nemoci. Poté se zaměřuje na termín mentální retardace, která je vždy spojena s Downovým syndromem. Dalším bodem jsou specifikace při vývoji a výchově těchto dětí. Dále nám tato práce představuje teoretické možnosti v oblasti vzdělávání, které mají děti s Downovým syndromem na výběr. Tuto oblast pak prošetří výzkum, konkrétně čtyři případové studie, které ukazují, jak již zmíněné teoretické možnosti fungují v praxi. V závěru se rozebírají a porovnávají fakta, ke kterým se dospělo díky případovým studiím. Práce ukazuje jaké prvky výchovy a vzdělání se shodují a jaké jsou naopak rozdílné a vysvětluje příčiny těchto rozdílů. cs
dc.format text
dc.language.iso spa
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=24139&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=24139&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=24139&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=24139
dc.subject education en
dc.subject Down syndrome en
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Downův syndrom cs
dc.subject zdravotně postižené děti cs
dc.title La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa cs
dc.title.alternative Comparison of the education of children with Down syndrome in the Czech republic and in Spain en
dc.title.alternative Porovnání vzdělávání dětí s Downovým syndromem v české republice a ve Španělsku en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2014-06-12
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KRO
local.department KRO cs
dc.identifier.signature V 244/14 Pb
local.identifier.stag 24139
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 479429
dc.subject.verbis Downův syndrom cs
dc.subject.verbis vzdělávání cs
dc.subject.verbis děti se zdravotním postižením cs
dc.subject.verbis education en
dc.subject.verbis Down syndrome en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:08:12 cs
local.verbis.studijniprogram KRO Specializace v pedagogice/Španělský jazyk-Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account