Magnetická zarážka dveří

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Valtera Jan, Ing. Ph.D. : 63289
dc.contributor.author Koníček, Jan
dc.contributor.other Olehla Miroslav, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55317
dc.contributor.other Beran Jaroslav, prof. Ing. CSc. Konzultant : 55356
dc.contributor.other Němeček Tomáš, Ing. MBA;Sova Martin Konzultant2 : 66455;66456
dc.date.accessioned 2019-01-19T06:57:49Z
dc.date.available 2019-01-19T06:57:49Z
dc.date.submitted 2016-11-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/142578
dc.description.abstract Tato práce se zabývá konstrukcí nové magnetické zarážky pro dveřní systém. Tento nový systém umožňuje akumulaci otevíraných dveřních systémů prostřednictvím magnetického pole permanentních magnetů a zároveň umožňuje fixaci dveří v dané poloze. V práci je provedena rešerše známých systémů magnetických tlumičů a zarážek dveřního systému. Dále je provedena dynamická analýza pohybu otevírání dveří. Pro tyto účely byl vytvořen model dveří v programu PTC Creo Parametric, kde se prováděla simulace otevírání dveří a vliv působení magnetického systému na pohyb. Další část práce se zabývala analýzou stacionárního magnetického pole magnetického systému v různých uspořádáních. Pro tyto účely byl vyhotoven model v programu FEEM 4.2. Výsledkem analýzy je návrh geometrie magnetů a geometrie pólových nástavců, jak pro navýšení magnetické síly, tak pro ukotvení daného magnetu na dveře a stěnu místnosti. Výsledná geometrie magnetických prvků zarážky byla konstrukčně zpracována v programu Creo Parametric, včetně výkresové dokumentace. Vyrobený funkční vzorek byl úspěšně testován na měřícím zařízení, jehož výsledky potvrdily správnost výsledků simulací vytvořeného modelu. cs
dc.description.abstract This paper deals with the design of a new magnetic stopper for a door system. This new system enables the accumulation of door systems by means of the magnetic field of permanent magnets and at the same time it enables securing of the door in the given position. The literature research of the door stoppers and brakes is carried out in the work.Further, a dynamic analysis of the movement of the door opening is performed. For this purpose, the model of a door was created in the software Creo Parametric, where simulation of the door opening process was carried out and the influence of the magnetic system upon the door opening movement. Another part of the thesis deals with the analysis of the quasi-static magnetic field of the magnetic system in various configurations. For this purpose a model of the magnetic stopper was developed in the software FEMM 4.2.As a result of the analysis, the geometry of the magnets and the geometry of the pole-pieces are designed, both for increasing the magnetic force and for fixing of magnets to the door and to the wall. The final geometry of the magnetic stopper elements was designed in the software Creo Parametric, including the drawing documentation. The manufactured functional model was successfully tested on a measuring device and simulation results were successfully experimentally verified. en
dc.format 55
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky A - Výkresová dokumentace magnetické zarážky B - Výkresová dokumentace přípravku pro montáž a měření C -
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] SVOBODOVÁ, Jana. Analýza magnetických akumulátorů kinetické energie. Liberec 2016. Bakalářská práce. Technická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra textilních a jednoúčelových strojů.
dc.relation.isbasedon [2] Campbell, P.: Permanent Magnet Materials and Their Application. Cambridge, 1991.
dc.relation.isbasedon [3] Manuál komerčního softwaru Ansys Maxwell.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject magnetická zarážka cs
dc.subject magnetická pružina cs
dc.subject pólový nástavec cs
dc.subject analýza cs
dc.subject magnetická síla cs
dc.subject magnetic door stopper en
dc.subject magnetic spring en
dc.subject a pole piece en
dc.subject analysis en
dc.subject magnetic force en
dc.title Magnetická zarážka dveří cs
dc.title en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-1-16
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-2-7
dc.date.committed 2017-7-4
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KTS
local.identifier.stag 36336
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline SI
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2301
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.identifier.author S16000370


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account