Vývoj amerického nacionalismu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Trčka Michal, Mgr. : 64060
dc.contributor.author Holden, Lucie
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.other Loosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:17:16Z
dc.date.available 2019-01-09T11:17:16Z
dc.date.submitted 2016-11-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/142255
dc.description.abstract Práce sleduje vývoj a změny charakteristik amerického nacionalismu v jeho vzniku a dalším vývoji. Ukazuje specifika amerického nacionalismu vyplývající z jeho sociokulturních kontextů, které ho odlišují od evropských nacionalismů. V práci je také sledován historický vývoj amerického nacionalismu a faktory jej ovlivňující. Poslední kapitola se zabývá současnou podobou amerického nacionalismu, dalším možným vývojem a faktory, které ho v druhé polovině dvacátého století a dále ovlivňovaly. cs
dc.description.abstract This thesis studies the development and characteristic changes of American nationalism in its origins and its further development. It shows specifics of American nationalism arising from its sociocultural contexts that differentiate it from European types of nationalism. The historical development of American nationalism and the factors that influenced it are also studied in this thesis. The last chapter deals with the current shape of American nationalism, possible further development, and factors that influenced it from the second half of the twentieth century onwards. en
dc.format 48
dc.format.extent Ilustrace záznam audiovizuální materiály, Mapy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ERIKSEN, Thomas Hylland. 2012. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)., 352 s. Studijní texty.
dc.relation.isbasedon GELLNER, ArnoštE.. 1993. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Přeložil Jiří MARKUS. Praha: Josef Hříbal, 158 s. Poznání.
dc.relation.isbasedon GELLNER, Ernest André. 2003. Nacionalismus. Brno: CDK, 133 s.
dc.relation.isbasedon HOBSBAWM, E. J. 2000. Národy a nacionalismus od roku 1780: program, mýtus, realita. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 207 s. Politologická řada.
dc.relation.isbasedon HROCH, Miroslav. 2009. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
dc.relation.isbasedon Kramer, Lloyd S. 2011. Nationalism in Europe and America: Politics, Cultures, and Identities since1775. UNC Press Books, 2011.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Nacionalismus cs
dc.subject americký cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject angloprostestanský cs
dc.subject alternativní pravice cs
dc.subject Nationalism en
dc.subject American en
dc.subject development en
dc.subject Anglo-protestant en
dc.subject Alt-Right en
dc.title Vývoj amerického nacionalismu cs
dc.title The Development of American Nationalism en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-29
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
local.identifier.stag 36427
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline AJ-HU
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.identifier.author P15000394


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account