Vývoj a současnost soutěžních forem aerobiku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Čaplová Petra, Mgr. Ph.D. : 63721
dc.contributor.author Šoltysová, Tereza
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.other Touš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:17:02Z
dc.date.available 2019-01-09T11:17:02Z
dc.date.submitted 2017-12-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/142252
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj a charakteristiku sportovního aerobiku. Práce přináší základní informace o aerobiku a jeho historii v rámci ČR, ale i na světové úrovni. Hlavním cílem práce je charakteristika sportovního aerobiku pod záštitou dvou federací. Součástí práce je popis nových českých soutěží, které vznikly z obou federací a umožňují závodit ve sportovním aerobiku. Praktická část se zaměřuje na srovnání federací dle pravidel a srovnání mezinárodních soutěží. Dále je zpracováno anketní šetření věnující se postoji závodníků a trenérů oslovených českých klubů na obě federace. Dle zjištěných informací byla vytvořena SWOT analýza. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is focused on development and characteristics of sport aerobics. The work brings basic information about aerobics and its history in the Czech Repub-lic, and also on the world level. The main aim of the thesis is to compare two associa-tions FIG and FISAF which are described and explained in the theoretical part. The work includes Czech competitions which are newly created by both federations and allowed to compete in sport aerobics. The practical part is focused on comparing fede-rations according to rules and international competitions. In addition, a survey is made on the attitudes of competitors and coaches from Czech teams from both federations. SWOT analysis was created from the information obtained. en
dc.format 65 s. (88 721 znaků)
dc.format.extent Ilustrace - Žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon HÁJKOVÁ, Jana. Aerobik, soutěžní formy kompletní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1311-X. MACÁKOVÁ, Marcela. Aerobik. Praha: Grada, 2001 SKOPKOVÁ, Marie a Jana BERÁNKOVÁ. Aerobik: kompletní průvodce. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1746-3.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject sportovní aerobik cs
dc.subject gymnastický aerobik cs
dc.subject federace cs
dc.subject FIG cs
dc.subject FISAF cs
dc.subject soutěže cs
dc.subject sport aerobics en
dc.subject aerobic gymnastics en
dc.subject federation en
dc.subject FIG en
dc.subject FISAF en
dc.subject competition en
dc.title Vývoj a současnost soutěžních forem aerobiku cs
dc.title Development and present of competitive forms of aerobics en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-22
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KTV
local.identifier.stag 37587
local.degree.programme Tělesná výchova a sport
local.degree.discipline TV-GE
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7401
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.identifier.author P15000085


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account