Analýza plaveckého výkonu v závislosti na použití materiálu závodních plavek

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Kuprová Klára, PhDr. Ph.D. : 58881
dc.contributor.author Kočová, Markéta
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Vrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.other Touš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned 2019-01-09T11:16:58Z
dc.date.available 2019-01-09T11:16:58Z
dc.date.submitted 2017-12-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/142251
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat vliv materiálu závodních plavek na výkon sportovce. Úvodní část představuje historii plavání a je zaměřena na charakteristiku plaveckého výkonu. Následně jsou popsány jednotlivé materiály závodních plavek a značky, které je vyrábí. V hlavní části jsou prostřednictvím grafů zhodnoceny světové rekordy v několika plaveckých disciplínách a materiály plavek, ve kterých byly rekordy stanoveny. Klíčový byl pro analýzu rok 2010, kdy došlo ke změně pravidel týkajících se závodních plavek, a byl zakázán materiál polyuretan. Bakalářská práce představuje souhrn této problematiky, která je dostupná z velké většiny pouze v cizojazyčných zdrojích. cs
dc.description.abstract The main aim of this bachelor thesis is to analyze the influence of swimsuit material on the swimming performance. The introductory part presents the history and characteristics of determiners limitating the swimmer. In next part, swimsuit materials and swim brands are described. The main part evaluates world records in several disciplines by means of line graphs. Materials of swimsuit wore by swimmers who set the records are also covered. The crucial year for this analysis was 2010, when official rules were changed including the ban on using polyurethane as the main component of the racing swimsuit. This thesis demonstrates the summary of this topic, which is available only in foreign language sources. en
dc.format 53
dc.format.extent Ilustrace - Žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon COLWIN, C. M., 1993. Swimming into the 21st century. Champaign: Human Kinetics. ISBN 0-87322-456-6. COUNSILMAN, J. E., 1970. The science of swimming. Londýn: Pelham Books. ISBN 978-0137953851. ČECHOVSKÁ, I. a MILER, T., 2008. Plavání. 2., upr. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2154-5. MCLEOD, I., 2010. Swimming anatomy. Champaign: Human Kinetics. ISBN 978-0-7360-7571-8. SUN, G. a PAN, N., 2011. Functional textiles for improved performance, protection and health. Philadelphia: Woodhead. ISBN 978-1845697235.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Plavání cs
dc.subject plavky cs
dc.subject polyuretan cs
dc.subject uhlíkové vlákno cs
dc.subject Swimming en
dc.subject swimwear en
dc.subject polyurethane en
dc.subject carbon fibre en
dc.title Analýza plaveckého výkonu v závislosti na použití materiálu závodních plavek cs
dc.title Analysis of the swimming performance depending on the use of material of racing swimsuit en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-8-22
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KTV
local.identifier.stag 37578
local.degree.programme Tělesná výchova a sport
local.degree.discipline TV-AJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7401
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.identifier.author P15000082


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account