Urbanonymie města Teplic

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lábus, Václav
dc.contributor.author Kábová, Petra
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2016-03-23
dc.date.available 2016-03-23
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/13845
dc.description 59 s., 4 s. příl. :grafy +CD ROM cs
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o urbanonymii města Teplic. Zaměřuje se zejména na honorifikační názvy oslavující významné osobnosti.Úvodní část představuje teoretická východiska práce. Jádrem práce je analýza 140 názvů ulic a náměstí a jejich klasifikace podle různých kritérií. Zjištěné výsledky jsou zaneseny do grafů. Pozornost je věnována nejen sémantické analýze, ale také klasifikaci sebraného materiálu z hlediska jazykového. V práci jsou zachycena přejmenování honorifikačních názvů, ke kterým došlo během jejich vývoje, a je objasněn původ těchto konkrétních urbanonym. Cílem této bakalářské práce je popsat současnou honorifikační urbanonymii města Teplic a v jejím rámci postihnout hlavní pojmenovací motivy. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=20053&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=20053&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=20053
dc.subject toponymy en
dc.subject toponomastika cs
dc.title Urbanonymie města Teplic cs
dc.title.alternative Urbanonymy of Teplice Town en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-08-30
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KCL
local.department KCL cs
dc.identifier.signature V 475/12 Pb
local.identifier.stag 20053
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 466372


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account