Publikační činnost

DSpace Repository

Publikační činnost

Recent Submissions

 • Plíva, Zdeněk; Drábková, Jindra; Koprnický, Jan; Petržílka, Leoš (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, 2019-02-14)
  Tato skripta shrnují požadavky platných norem, předpisů a vyhlášek na tvorbu závěrečných prací na Technické univerzitě v Liberci. Jsou určena především jako vodítko pro tvorbu bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty ...
 • Okrouhlík, Miloslav (Code Creator, s.r.o., 2019-01-29)
  The presented text represents a necessary background for undergraduate students of one semester course dedicated to mechanics of rigid bodies. The course is based on classical deterministic Newtonian mechanics in which ...
 • Stulík, Ondřej (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Článek se zabývá bezpečnostní veřejnou politikou v České republice. Aktérů promlouvajících do tohoto druhu politik je v České republice mnoho, nicméně dle obecného povědomí a exekutivních pravomocí vyplývajících z právní ...
 • Prosetzky, Ingolf; Danielsmeier, Vera (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Williamsův syndrom (WS) je vzácná porucha nervové soustavy způsobená ztrátou genu na chromozomu 7, která se vyskytuje u 1 ze 7500 živě narozených dětí. Fenotyp WS je typicky spojen s mírným mentálním postižením, srdečními ...
 • Malechová, Magdalena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Současný fenomén transkulturality dnes představuje setkávání dvou a více kultur, které vykazují nejen společné, ale především rozdílné a protichůdné aspekty. Kultura každého národa je jedinečná, a proto skýtá řadu originálních ...
 • Schönfelder, Sînziana; Socha, Emilia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Projekt setkání „Umění a věda – inovativní učební metody v přeshraniční spolupráci v trojmezí D-CZ-PL“ představuje spolupráci Mezinárodního vysokoškolského ústavu (IHI) v Žitavě, Technické univerzity v Drážďanech (D), ...
 • Lachout, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Článek je věnován motivaci jako jedné z klíčových proměnných učení. Autor se v článku zaměřuje na studenty českých vysokých škol, kteří se učí cizímu jazyku, konkrétně němčině. Článek nejprve ve zkratce seznamuje čtenáře ...
 • Ardielli, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Kultura je jednou z nejsilnějších stránek Evropy. Přispívá k blahu lidí, sociální soudržnosti a inkluzi. Sektor kultury a tvůrčích odvětví je na úrovni EU považován za velmi důležitý. Představuje hnací sílu pro hospodářský ...
 • Boháč, Artur; Jelínková, Zuzana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Příspěvek čtenáři předkládá aktuální problematiku terénní výuky na základní škole, konkrétně terénní výuky zeměpisu. Na realizaci terénní výuky mnohdy nezbývá čas nebo se jí učitelé kvůli její náročnosti vyhýbají. Terénní ...
 • Holečková, Lenka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Článek se zabývá přínosem písemného zachycení myšlenek studentů pro formování jejich argumentačních dovedností. Zaměřuje se na dvě písemné formy procvičování těchto dovedností – metodu volného psaní a argumentační esej – ...
 • Kliment, Pavel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Text přibližuje vybrané charakteristiky lidí bez domova, tedy specifické skupiny příjemců sociální pomoci. Znalost jednotlivých charakteristik je nutná k volbě komunikačních strategií volených pomáhajícími vůči sledované ...
 • Kupr, Jaroslav; Suchomel, Aleš; Pánek, Jiří; Procházková, Nikola; Kuprová, Klára (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018-12-31)
  Hlavním cílem je představení sportovní hry Brenbal jako atraktivní hry vhodné pro rozvoj aerobní zdatnosti u dětí školního věku v rámci outdoorových aktivit (TV, kurzy, školy v přírodě apod.). Výzkumná část projektu se ...
 • Langenstein, Tim; Vojtková, Anna; Užík, Martin; Ruepp, Andreas (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Globalization, deregulation and the attendant liberalization of capital markets have made cross border mergers and acquisitions attractive to firms seeking to strategically position themselves within the global economy to ...
 • Rosi, Maja; Tuček, David; Potočan, Vojko; Jurše, Milan (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The adoption of market orientation practices at the Higher Education Institutions is a rising trend, since the challenges of changing the global higher education environment raise a growing issue for meeting the needs of ...
 • Hruška, Jan; Pásková, Martina (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The research was motivated by the growing importance of social media in the marketing of the National Tourism Organizations (NTO). The NTOs of the top ten most successful countries according to the number of international ...
 • Kocisova, Kristina; Hass-Symotiuk, Maria; Kludacz-Alessandri, Magdalena (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This paper employs the method of data envelopment analysis (DEA) to compare the relative efficiency of Polish hospitals in meso perspective. It means that the indicators selected to measure the performance of hospitals ...
 • Kuruppuge, Ravindra Hewa; Gregar, Ales (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  The main objective of this study is to understand how Sri Lankan family businesses’ survive over the long term, across generations. Even though previous studies on Western business culture have adequately conceptualized ...
 • Peterková, Jindra; Zapletalová, Šárka (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  A significant number of enterprise owners and managers realize an importance of innovations for the future existence of their business and its development. It appears that in theory and business practice a number of ...
 • Avlijas, Goran; Milicevic, Nikola; Golijanin, Danilo (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  Stock-out event in retail business represents a situation in which demanded item cannot be found by customer in the expected location or is not in a saleable condition. Frequent stock-outs remain one of the biggest issues ...
 • Džunić, Marija; Golubović, Nataša (Technická Univerzita v LiberciTechnical university of Liberec, Czech RepublicTUL, )
  This paper presents an empirical contribution to the literature that tends to explain variations in corruption perceptions. Drawing on theoretical assumptions about the impact of corruption on the quality of the business ...

View more