Nekalá soutěž ve světle právních úprav v některých zemích Evropské unie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Beranová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2016-01-05
dc.date.available 2016-01-05
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2015_3_12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/13475
dc.description.abstract Hospodářská soutěž je souběžná snaha subjektů na trhu k získání výhod před ostatními v oblasti hospodářských výsledků – zisku. Při této snaze se nezřídka objeví metody, které poškozují některého účastníka soutěže a jsou v rozporu s dobrými mravy, jsou protizákonné. Poškozený má právo na náhradu škody. Krátce jsou představeny právní předpisy vybraných států EU ze zkoumané oblasti. cs
dc.description.abstract Konkurencja oznacza współzawodnictwo podmiotów na rynku w dążeniu do pozyskania przewagi nad pozostałymi podmiotami pod względem wyników ekonomicznych – zysku. W ramach tego współzawodnictwa czasami stosowane są metody, które szkodzą któremuś z uczestników rynku i są sprzeczne z dobrymi obyczajami, a nawet z prawem. Poszkodowany ma prawo do pokrycia szkody. W opracowaniu przedstawiono w skrócie przepisy prawa wybranych państw UE dotyczące badanego obszaru. pl
dc.description.abstract Competition is the rivalry among sellers trying to achieve such goals as increasing profits, market share, and sales volume by varying the elements of the marketing mix: price, product, distribution, and promotion. Unfair competition in a sense means that the competitors compete on unequal terms, because favourable or disadvantageous conditions are applied to some competitors but not to others; or that the actions of some competitors actively harm the position of others with respect to their ability to compete on equal and fair terms. The gains of some participants cause loss to others, when the gains are made in ways which are illegitimate or unjust. The legislation related to this question in selected EU states is briefly presented. en
dc.description.abstract Als unlauteren Wettbewerb bezeichnet man im Wettbewerbsrecht eine bestimmte Form des Rechtsbruchs. Unlauterer Wettbewerb liegt dann vor, wenn das Verhalten von Unternehmen im wirtschaftlichen Wettbewerb gegen die guten Sitten verstößt. Unlauterer Wettbewerb führt daher zu Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen. Die Rechtssätze zu diesem Gebiet von ausgesuchten Staaten der EU werden kurz vorgestellt. de
dc.format text
dc.format.extent 125-132 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon Česká republika: Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
dc.relation.isbasedon Slovensko: Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník (v znení neskorších predpisov) s účinností od 1. 1. 1992.
dc.relation.isbasedon Německo: Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb , zkráceně (UWG).
dc.relation.isbasedon Švýcarsko: Zákon č. 241 ze 19. prosince 1986 ve smyslu doplňků k 1. červnu 2014.
dc.relation.isbasedon ONDREJOVÁ, D.: Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue. 2013, č. 7–8, s. 207.
dc.title Nekalá soutěž ve světle právních úprav v některých zemích Evropské unie cs
dc.title.alternative Nieuczciwa konkurencja w świetle przepisów prawa w wybranych krajach Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Unlauterer Wettbewerb aus der Sicht der Rechtssätze in ausgesuchten Staaten der EU de
dc.title.alternative Unfair competition from the point of view of legislation in selected eu states en
dc.type Article en
dc.date.defense 2015-12-31
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2015-3-012
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 21
local.relation.issue 3
local.citation.spage 125
local.citation.epage 132
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account