Železniční muzeum v Praze

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchomel, Jiří
dc.contributor.author Hájek, Václav
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2015-07-08
dc.date.available 2015-07-08
dc.date.issued 2013
dc.date.submitted 2012-10-01 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/13148
dc.description katedra: KAR; rozsah: 49 s. cs
dc.description.abstract The project aims to address the current unsatisfactory situation of historically protected buildings in the area of the former locomotive depot of the Masaryk Station and create here Railway Museum for National Technical Museum in Prague. Further addressing connections within the city structure and in this area, which is now almost impenetrable. At present, the objects are very dilapidated. Besides historically protected buildings are in the area many blind tracks, parking lots and temporary buildings. A serious problem of the area is destruction by transport projects of north-south highway and Vítkov elevated railway. The project provides for the preservation of both transportation projects because of their necessity in the transport skeleton. Advantage of the area is its location, close to the historic city center and the historical continuity of the royal foot paths. en
dc.description.abstract Cílem projektu je řešení stávajícího neuspokojivého stavu historicky chráněných objektů v areálu bývalého lokomotivového depa Masarykova nádraží pro funkci Železničního muzea Národního technického muzea v Praze. Dále řešení širších vazeb na struktury města a komunikačních tras v tomto území, které je dnes takřka neprostupné. V současné době jsou objekty značně schátralé a kromě chráněných objektů se v areálu depa a dílen nachází množství slepých kolejí, parkovacích stání a dočasných objektů. Závažným problémem lokality je jeho destrukce dopravními stavbami severo-jižní magistrály a vítkovské estakády. Projekt počítá se zachováním obou dopravních staveb z důvodu jejich nutnosti v dopravním skeletu města. Kladem lokality je její poloha v blízkosti historického centra Prahy a návaznost na historickou stopu královské cesty. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject museum en
dc.subject railway en
dc.subject masaryk station en
dc.subject conversion en
dc.subject depot en
dc.subject reconstruction en
dc.subject muzeum cs
dc.subject železnice cs
dc.subject masarykovo nádraží cs
dc.subject konverze cs
dc.subject depo cs
dc.subject rekonstrukce cs
dc.title Železniční muzeum v Praze cs
dc.title.alternative Railway museum in Prague en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2013-02-06
dc.date.committed 2013-01-14 cs
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department KAR cs
dc.identifier.signature V 8/13 A
local.identifier.stag 26933
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 469607
dc.subject.verbis muzejní budovy cs
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis urbanismus cs
dc.subject.verbis museum buildings en
dc.subject.verbis architectural projects en
dc.subject.verbis city planning en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:35 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account