Webová aplikace pro aproximaci přechodových charakteristik metodou profesora Strejce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moučka, Michal
dc.contributor.author Sova, Martin
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-08
dc.date.available 2015-07-08
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-02-02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12922
dc.description katedra: KKY; přílohy: CD; rozsah: 53 s. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis solves use of Matlab development environment and web servers in the implementation of educational program to approximate the transient characteristics by Professor Strejc. The program uses the Matlab development environment, programming language JAVA, technology of servlets and Apache Tomcat. The result of this work should serve to teach the method of approximation of the transient characteristics professor Strejc. Work may also be a instructions, how to create other servlets using tools to handle this bachelor thesis. en
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší využití vývojového prostředí Matlab a webových serverů při realizaci výukového programu na aproximaci přechodových charakteristik metodou profesora Strejce. Program využívá prostředí Matlab, programovací jazyk JAVA, technologii servletů a webový server Apache Tomcat. Výsledek této práce by měl sloužit pro výuku aproximace přechodových charakteristik metodou profesora Strejce. Práce také může být návodem, jak vytvořit jiné servlety za použití nástrojů ke zpracování této bakalářské práce. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject application en
dc.subject servlet en
dc.subject step response en
dc.subject approximation en
dc.subject java en
dc.subject matlab en
dc.subject aplikace cs
dc.subject servlet cs
dc.subject přechodová charakteristika cs
dc.subject aproximace cs
dc.subject java cs
dc.subject matlab cs
dc.title Webová aplikace pro aproximaci přechodových charakteristik metodou profesora Strejce cs
dc.title.alternative Web application for approximation of stepresponse acracteristics by means of proffesor Strejc method en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-06-12
dc.date.committed 2012-05-17
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KKY cs
local.identifier.stag 25281
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 464008
dc.subject.verbis WWW aplikace cs
dc.subject.verbis programování cs
dc.subject.verbis web applications en
dc.subject.verbis programming en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:03:42 cs
local.verbis.studijniprogram KKY Strojírenství/Výrobní systémy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account