Knihovna v bývalém židovském ghettu v Boskovicích

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fránek, Zdeněk
dc.contributor.author Lacina, Zdeněk
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-08
dc.date.available 2015-07-08
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2012-02-13 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12849
dc.description katedra: KAR; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 20 s cs
dc.description.abstract This work deals with the design of a new town library in the Jewish quarter in Boskovice. The building of the new library is based on the continuity to the surrounding built-up area while maintaining a modern character. The building of the library is designed as an open institution and is formed of three above-ground and two under-ground floors. In the elevated floors, there is located the public part of the library and the under-ground is occupied by a multi-functional hall and the storeroom of books. en
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem nové městské knihovny pro město Boskovice v židovské čtvrti. Objekt nové knihovny vychází z návaznosti na okolní zástavbu při zachování novodobé tváře. Budova knihovny je navržena jako otevřená instituce a je tvořena třemi nadzemními podlažími a dvěma podzemními. Nadpovrchem se nachází veřejná část knihovny a podzemí je vyplněno multifunkčním sálem a skladem knih. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject library en
dc.subject boskovice en
dc.subject architecture en
dc.subject knihovna cs
dc.subject boskovice cs
dc.subject architektura cs
dc.title Knihovna v bývalém židovském ghettu v Boskovicích cs
dc.title.alternative Library in the former Jewish ghetto in Boskovice town en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-06-14
dc.date.committed 2012-05-21 cs
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department KAR cs
local.identifier.stag 25022
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463747
dc.subject.verbis knihovní budovy cs
dc.subject.verbis veřejné budovy cs
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis public buildings en
dc.subject.verbis architectural projects en
dc.subject.verbis library buildings en
local.verbis.aktualizace 2019-27-05 05:27:04 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account