Volný čas adolescentů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Šimáňová, Marie
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2005-03-11
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/1254
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 66 s., 13 s. příloh cs
dc.description.abstract The bachelor´s work processes theme of using teenager´s leisure time. In theoretical part are specialized and described main notion of this section and influences effecting on teenagers. Also is described teenagers, adolescence and changes in her process. In practical part was by form substandardized questionary found out, how much leisure time has this target group and how does dispoze of it. en
dc.description.abstract Bakalářská práce zpracovává téma využití volného času dospívající mládeže. V teoretické části jsou vymezeny a popsány hlavní pojmy z této oblasti a vlivy působící na adolescentní mládež. Rovněž je popsána adolescence a změny v jejím průběhu. V praktické části bylo formou nestandardizovaného dotazníku zjišťováno, jak mnoho má tato cílová skupina volného času a jak s ním nakládá. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject leisure time en
dc.subject adolescence en
dc.subject substandardized questionary en
dc.subject spare-time activity en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject volný čas cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject nestandardizovaný dotazník cs
dc.subject zájmová činnost cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.title Volný čas adolescentů cs
dc.title.alternative Leisure Time of Adolescents en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2007-06-15
dc.date.committed 2007-04-30
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 11746
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 339675
dc.subject.verbis spare-time activity en
dc.subject.verbis zájmová činnost cs
dc.subject.verbis volný čas cs
dc.subject.verbis adolescence cs
dc.subject.verbis leisure en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:36 cs
local.verbis.studijniprogram KSS cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account