Využití potenciálu Web 2.0 pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Antlová, Klára
dc.contributor.author Kvasnička, Jan
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12463
dc.description katedra: KIN; rozsah: 95 s., XVII s. přílohy cs
dc.description.abstract The thesis deals with the issue of using the potential of Web 2.0 to increase competitiveness of the company. Its main subject of research is the potential of next generation services and their benefits for companies that use these services. Specifically, the practical part aims at examples of using social networks. Particular emphasis is placed on social network Facebook, which is currently the most important representative of Web 2.0 services. Main part of the work is focused on the analysis and the proposal for using this social network to increase competitiveness of the company and also on defining metrics to evaluate the success of implementation of social networks in the company. In the work there is also suggested using of Wiki system and Cloud services. Interim goal of the work is comprehensive summary information about Web 2.0 services and their comparison to the first version. The work refers mainly to change of ingrained patterns of communication when the author of the web content was only a creator of this web portal to user participation in content creation. An integral part of this interim goal is a presentation of the most important services which use these new generation approaches. en
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi využití služeb Web 2.0 v podnikovém prostředí pro zvýšení konkurenceschopnosti. Hlavním předmětem zkoumání je potenciál služeb nové generace a jejich přínos pro společnosti, které tyto služby využívají. Konkrétně se v praktické části práce zaměřuje na příklady využití sociálních sítí. Zvláštní důraz je kladen na sociální síť Facebook, která je v současnosti nejvýznamnějším zástupcem služeb Web 2.0. Nosnou částí práce je analýza a návrh využití této sociální sítě pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a definování metrik pro hodnocení úspěšnosti nasazení sociálních sítí ve firmě. V práci je dále navrženo využití Wiki systému a Cloudových služeb. Dílčím tématem práce pak je ucelené shrnutí informací o službách Web 2.0 a jejich srovnání s první verzí. Práce především poukazuje na změnu dříve zažitých schémat komunikace, kdy autorem obsahu byl pouze tvůrce webového portálu, k participaci uživatelů na tvorbě obsahu. Nedílnou součástí toho dílčího tématu je i představení nejvýznamnějších služeb využívající tyto přístupy nové generace. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject web 2.0 en
dc.subject social networks en
dc.subject analysis of facebook en
dc.subject facebook page en
dc.subject google apps en
dc.subject dokuwiki en
dc.subject easyport en
dc.subject facebook insights en
dc.subject metrics en
dc.subject web 2.0 cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject analýza facebooku cs
dc.subject facebooková stránka cs
dc.subject google apps cs
dc.subject dokuwiki cs
dc.subject easyport cs
dc.subject facebook insights cs
dc.subject metriky cs
dc.title Využití potenciálu Web 2.0 pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku cs
dc.title.alternative Using the potencial of Web 2.0 to increase the competitiveness of the company en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-06-20
dc.date.committed 2012-05-04
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KIN cs
local.identifier.stag 23903
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463525
dc.subject.verbis konkurenceschopnost cs
dc.subject.verbis Web 2.0 cs
dc.subject.verbis competitiveness en
dc.subject.verbis Web 2.0 en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:25 cs
local.verbis.studijniprogram KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account