Uplatnění nástrojů Marketing intelligence v elektronickém podnikání

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Antlová, Klára
dc.contributor.author Pastuch, Tomáš
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12445
dc.description katedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 108 s. cs
dc.description.abstract Work deal with the application of marketing intelligence tools in e-business. An analytical case study is a package of desktop applications Tovek Tools from Tovek s.r.o company. Work inform reader in theoretical part with methods and tools of marketing intelligence and also defines the term. They are the basic characteristics of the various methods and tools used in a competitive and business intelligence. Followed by their use and application in business. The main section of this thesis is a case study analyzing the available data sources using the desktop application package Tovek Tools. The practical part describes the recovery and analysis of the individual programs to transform itself in the knowledge applicable to the selected parts of business. Also maps the properties of the applications and submit proposals for thein implementation. The results of case studies are presented through the information displayed in charts, graphs and matrices from applications of Tovek Tools. Learning context,revealing character, can be used to form conclusions applicable in e-business. en
dc.description.abstract Práce se zabývá uplatněním nástrojů Marketing inteligence v elektronickém podnikání. Prostředkem analýzy případové studie je balíček desktopových aplikací Tovek Tools od společnosti Tovek s.r.o. Práce v teoretické části seznamuje čtenáře s metodami a nástroji Marketing inteligence a zároveň tento pojem vymezuje. Jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých metod a nástrojů používaných v prostředí konkurenčního a obchodního zpravodajství. Následně se dokumentuje jejich využití a uplatnění v podnikání. Stěžejní částí práce je případová studie analyzující dostupné zdroje dat pomocí balíčku desktopových aplikací Tovek Tools. Praktická část diplomové práce tak popisuje jejich využití a analýzu v jednotlivých aplikacích až k samotné přeměně ve znalost, použitelné na vybrané odvětví podnikání. Mapuje zároveň vlastnosti použitých aplikací a předkládá návrhy jejich uplatnění. Výsledky případové studie jsou předloženy prostřednictvím informací, zobrazených v diagramech, maticích a grafech aplikací Tovek Tools. Získané souvislosti mají vypovídající charakter použitelný k tvorbě závěrů uplatnitelných nejen v oblasti elektronického podnikání. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject marketing intelligence en
dc.subject tovek tools en
dc.subject competitiveness en
dc.subject e-business en
dc.subject competitve en
dc.subject inteligence en
dc.subject business inteligence en
dc.subject arms en
dc.subject marketing intelligence cs
dc.subject tovek tools cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject elektronické podnikání cs
dc.subject konkurenční zpravodajství cs
dc.subject business inteligence cs
dc.subject arms cs
dc.title Uplatnění nástrojů Marketing intelligence v elektronickém podnikání cs
dc.title.alternative Application of Marketing intelligence tools in e-business en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2012-06-20
dc.date.committed 2012-05-04
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KIN cs
local.identifier.stag 23866
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463349
dc.subject.verbis konkurenceschopnost cs
dc.subject.verbis elektronické podnikání cs
dc.subject.verbis electronic business en
dc.subject.verbis competitiveness en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:57:16 cs
local.verbis.studijniprogram KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account