Variabilní relaxační objekt

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huňková, Jitka
dc.contributor.author Veselá, Hana
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-04
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12437
dc.description katedra: KDE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 40 s. cs
dc.description.abstract Anotace Tato bakalářská práce představuje výrobu a fotografickou dokumentaci variabilního relaxačního objektu, určeného jak pro sezení, tak i pro ležení. Jako inspirační zdroj byly použity půdorysy staveb katedrálního typu. Použité barvy na tomto relaxačním objektu byly vybrány tak, aby navozovaly klid a pohodu při odpoledním odpočinku, například s knihou nebo jen při rozjímání. Sítotiskový vzor, výšivky a základní tvary jednotlivých dílů objektu vycházejí z již zmíněných půdorysů staveb. Relaxační objekt je navržen a realizován tak, aby si ho každý mohl upravit podle své vlastní potřeby, podobně jako tomu bylo v minulosti při budování těchto monumentálních staveb, které se přizpůsobovaly dobovým potřebám i podmínkám a přečkaly celá staletí až dodnes. cs
dc.description.abstract Abstract This thesis presents production and photographic documentation of the variable object intended for the relaxation either for sitting or lying. As a source of inspiration were used ground plans of the cathedral style buildings. The colors used in this relaxation object were chosen so that they evoke peace and quiet relaxation in the afternoon with a book or just for simple meditation. The silk-screen printing pattern, the embroidery and the basic shapes of the parts of the object were inspired with the floor plans of the cathedral style buildings. This relaxation object was created so that everyone can modify it according to their own needs, as well as in the past was the case with the construction of these monumental buildings that were adapted to the contemporary needs and conditions and survived for centuries until today. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject relaxační objekt cs
dc.subject sítotisk cs
dc.subject barvy cs
dc.subject molitan cs
dc.subject potahy cs
dc.subject relaxation object en
dc.subject silk-screen printing en
dc.subject colors en
dc.subject (soft) foam en
dc.subject upholstery en
dc.title Variabilní relaxační objekt cs
dc.title.alternative Variable relaxation object en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-06-19
dc.date.committed 2012-05-09
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KDE cs
local.identifier.stag 23849
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463876
dc.subject.verbis furniture en
dc.subject.verbis textilní výrobky cs
dc.subject.verbis textilní design cs
dc.subject.verbis nábytek cs
dc.subject.verbis textile design en
dc.subject.verbis textile products en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:01:21 cs
local.verbis.studijniprogram KDE Textil/Textilní a oděvní návrhářství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account