Výzkum spokojenosti zákazníka ve firmě Fyzioterapie PaedDr. Eva Kumstátová s. r. o.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dědková, Jaroslava
dc.contributor.author Kumstát, Jan
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2015-07-07
dc.date.available 2015-07-07
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/12424
dc.description katedra: KMG; rozsah: 92 cs
dc.description.abstract Diploma thesis ?Research of Customer's Satisfaction in the Fyzioterapie PaedDr. Eva Kumstátová s. r. o. Company? with analysis of patients? satisfaction in the company (men-tioned above). The work is divided into theoretical and practical part. Terms as patients? satisfaction and marketing research, individual inquiry methods are precisely specified in theoretical part. Practical part consists of two crucial lines - preparatory and implementato-ry. The preparation defines factual problem and precise goal with marketing plan support. The implementation deals with patients? satisfaction analysis by way of questionnaire and final results? summary. Final part is aimed on recommendation to increase patients? satis-faction. en
dc.description.abstract Obsahem této diplomové práce na téma ?Výzkum spokojenosti zákazníků ve firmě PaedDr. Eva Kumstátová s. r. o.? je analýza spokojenosti pacientů v uvedené firmě. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou definovány a rozebrány pojmy spokojenost zákazníka a marketingový výzkum, charakterizovány typy a proces marketingového výzkumu, popsány jednotlivé metody dotazování a nastíněna metodika měření spokojenosti. Praktická část je rozdělena na přípravnou a realizační, přičemž v přípravné fázi je definován problém a cíl výzkumu a zpracován marketingový plán. Ve fázi realizační je provedena vlastní analýza spokojenosti zákazníků prostřednictvím dotazníkového šetření a vyhodnoceny získané výsledky. V závěru práce jsou na základě provedené analýzy zpracována doporučení na zvýšení spokojenosti zákazníků. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject satisfaction en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.subject statistic presumption en
dc.subject coherence test en
dc.subject marketing plan en
dc.subject customer en
dc.subject spokojenost cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject statistická hypotéza cs
dc.subject testování závislostí cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject zákazník cs
dc.title Výzkum spokojenosti zákazníka ve firmě Fyzioterapie PaedDr. Eva Kumstátová s. r. o. cs
dc.title.alternative Analysis of Customer's Satisfaction in the Fyzioterapie PaedDr. Eva Kumstátová s. r. o. Company en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2013-01-29
dc.date.committed 2013-01-11
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 23825
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 469101
dc.subject.verbis marketingový výzkum cs
dc.subject.verbis marketing research en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:44 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account